0

Burmistrz Krzysztof Czubaszek – podsumowanie

Krzysztof Czubaszek - udziela wypowiedzi dla słuchaczy radia RFM MAXXX
Krzysztof Czubaszek – udziela wypowiedzi dla słuchaczy radia RFM MAXXX
fot. MPawlik

Składając urząd burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pragnę podsumować efekty mojej dwuletniej pracy na rzecz mieszkańców.

Odchodzę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Nie szczędziłem sił i starań, by rozwiązać jak najwięcej problemów i wprowadzić możliwie dużo korzystnych zmian.

Oto z czego jestem szczególnie dumny i zadowolony:

 • Rok 2019 rozpoczęliśmy z budżetem dzielnicy po stronie wydatków na poziomie ponad 755 mln zł. To o prawie 58 mln zł więcej, niż rok wcześniej, zaś w stosunku do budżetu, z jakim Śródmieście rozpoczynało rok 2017, wzrost wyniósł ok. 100 mln zł.
 • Pozyskałem środki finansowe (27 mln zł) na budowę „Twórczej Twardej”, czyli nowej siedziby dla Domu Kultury „Śródmieście” i Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów”. Pomiędzy ul. Twardą i Grzybowską stanie nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt z salą widowiskową na ok. trzysta miejsc. Jego projekt został wyłoniony w konkursie architektonicznym. Obiekt ten jest bardzo potrzebny i będzie spełniał wiele funkcji ważnych z punktu widzenia życia kulturalnego i społecznego centralnej dzielnicy Warszawy.
 • Uratowałem dla warszawskiej oświaty szkołę przy ul. Twardej. Po gruntownym remoncie, na który uzyskałem pieniądze z budżetu miasta (13 mln zł), służyć ona będzie dzieciom z dysfunkcją słuchu.
 • Zainicjowałem utworzenie przy ul. Marszałkowskiej mediateki „MDM”. Będzie to flagowa placówka śródmiejskiej Biblioteki Publicznej – miejsce przyjazne czytelnikom i okolicznym mieszkańcom, którzy będą mogli nie tylko wypożyczyć książkę czy film, przejrzeć prasę i posłuchać utworów audio, ale też wspólnie upiec ciasto i podyskutować przy herbacie. Takich miejsc aktywności lokalnej Śródmieście potrzebuje, a to powstanie przy jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic, która do niedawna uchodziła za społecznie wymarłą. Mediateka tchnie w nią nowe życie.
 • Zabezpieczyłem los zabytkowej kamienicy przy ul. Próżnej 14, która popada w ruinę i samo jej utrzymanie w stanie niepogorszonym kosztuje dzielnicę kilkaset tysięcy złotych rocznie. Udało mi się przekonać władze miasta, by ulokowały tam docelową siedzibę Teatru Żydowskiego, co wymaga gruntownej przebudowy tego historycznie wartościowego obiektu. Miasto wyłoży na to co najmniej 150 mln zł, a Śródmieście zyska zrewitalizowany obiekt, który pięknie domknie pierzeję cennego reliktu przedwojennej Warszawy, jakim jest ul. Próżna.
 • Zainicjowałem i zrealizowałem budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej, o co od lat bezskutecznie zabiegali rodzice i nauczyciele.
 • Uzyskałem zgodę władz miasta na budowę placu zabaw w przedszkolu przy ul. Franciszkańskiej, posadowionym na gruntach z roszczeniami, co do tej pory uniemożliwiało jakiekolwiek działania w tym miejscu, a dzieci musiały bawić się na ubitej ziemi.
 • Wykupiony został grunt pod boiskiem przy LO im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Świętokrzyskiej, co definitywnie rozstrzygnęło przyszłość tego miejsca jako terenu publicznego, z którego bez obaw o jego los mogą korzystać uczniowie tej placówki. Wynegocjowałem dla m.st. Warszawy bardzo dobre warunki finansowe – obniżyłem cenę zakupu gruntu o prawie 3 mln zł.
 • Oddana została do użytku nowa, piękna, wielofunkcyjna sala sportowa przy LO im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej. To nasza flagowa placówka, która wykształciła wiele sław polskiego sportu, takich jak Robert Lewandowski.
 • Rozpoczęliśmy nową inwestycję – budowę sali sportowej w IX LO im. Klementyny Hoffmanowej przy ul. Hożej.
 • Kontynuowaliśmy zakrojony na szeroką skalę remont II LO im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej. Na obchody 100-lecia tej placówki udało się pieczołowicie odtworzyć przedwojenny wygląd zabytkowej auli.
 • Zadaszyliśmy boisko oraz zainicjowaliśmy budowę zaplecza socjalnego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 3 przy ul. Międzyparkowej.
 • Przy ul. Andersa otworzyliśmy Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Udało się uruchomić sprzedaż dużych lokali komunalnych przy ul. Poznańskiej 13, co skutecznie blokowały miejskiej regulacje, które trzeba było w tym celu zmienić. Zasiliło to poważnie budżet dzielnicy i dało asumpt do opracowania kompleksowego programu sprzedaży mieszkań powyżej 80 m kw., na które nie ma zapotrzebowania, a których utrzymanie jest dla miasta kosztowne.
 • Wyremontowanych zostało kilkaset pustostanów, dzięki czemu mieszkanie w Śródmieściu otrzymało tyleż rodzin potrzebujących dachu nad głową i godziwych warunków życia.
 • Wydaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych na bieżące remonty śródmiejskich szkół i przedszkoli oraz publicznej infrastruktury (ulic, chodników, placów zabaw i podwórek).
 • Przygotowaliśmy śródmiejską oświatę na przyjęcie podwójnego rocznika w szkołach ponadpodstawowych.
 • Na pl. Powstańców Warszawy ustawiliśmy ławeczkę muzyczną, która wygrywa melodie bliskie sercu każdego warszawiaka – piosenki powstańcze.
 • Stworzyłem gazetę „Życie Śródmieścia”, która dociera bezpłatnie do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców dzielnicy i informuje ich o tym, co ciekawego dzieje się w Śródmieściu, czym zajmuje się samorząd i nad czym pracują radni oraz urzędnicy.
 • Powstała śródmiejska Rada Seniorów, która w dzielnicy o wysokim odsetku osób starszych ma szczególne znaczenie jako ciało doradcze i reprezentant środowiska.
 • Zmierzyłem się z problemem zagłębia rozrywkowego na ul. Mazowieckiej. Powołany przeze mnie zespół przygotował propozycje zmniejszające uciążliwości związane z funkcjonowaniem klubów muzycznych i lokali gastronomicznych, a wdrożone rozwiązania, takie jak zmiana organizacji ruchu i parkowania, przyczyniły się do zmniejszenia napięć na linii mieszkańcy-imprezowicze.
 • Uruchomiliśmy program „Zielone Śródmieście”, dzięki któremu powstają rabaty i ogródki w miejscach dotąd zaniedbanych i niewykorzystanych.
 • Wszystkie śródmiejskie przedszkola zostały wyposażone w oczyszczacze powietrza.
 • Kontynuowałem przyjazną współpracę z centralnymi dzielnicami środkowoeuropejskich stolic – Budapesztu, Pragi, Bratysławy i Wiednia, a także nawiązałem dobre relacje z partnerami z dalekich Chin – władzami miast Ningbo i Huainan, które chcą współpracować ze śródmiejską młodzieżą na niwie sportowej.
 • Podwyżki wynagrodzeń otrzymali pracownicy administracji i obsługi w placówkach oświatowych, nauczyciele oraz bibliotekarze.

Tego wszystkiego nie udałoby się osiągnąć bez ciężkiej i wydajnej pracy wspaniałych ludzi, którzy mnie otaczali – radnych Rady Dzielnicy, członków Zarządu Dzielnicy, naczelników i pracowników Urzędu Dzielnicy, dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i placówek oświatowych, a także ekipy Urzędu m.st. Warszawy, której samorząd dzielnicy jest integralną częścią.

Serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie, dobre rady, zaangażowanie i entuzjazm, z którym codziennie pracowaliśmy na rzecz Śródmieścia i jego mieszkańców.

Krzysztof Czubaszek

3 kwietnia 2019 06:00

Komentarze