0

Cyrki pod Sejmem

Ludzie cyrku z petycją w Sejmie RP
Ludzie cyrku z petycją w Sejmie RP
fot. Mat. prasowe

Cyrkowe rodziny i przedstawiciele Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku złożyli w Sejmie, popartą kilkudziesięcioma tysiącami podpisów, petycję w związku z poselskim projektem Ustawy o ochronie zwierząt.

W piśmie do Marszałka Sejmu cyrki postulują włączenie Związku Pracodawców Cyrku i Rozrywki, który reprezentuje polskie cyrki, do konsultacji społecznych i prac komisji sejmowej nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu w dniu 06.11.2017 r. Zawiera on całkowity zakaz prezentowania zwierząt w cyrkach:

„Zabrania się działalności menażerii objazdowych, a także organizowania i prowadzenia występów cyrkowych z udziałem zwierząt oraz podobnych widowisk lub pokazów, związanych z wykorzystywaniem zwierząt w celach rozrywkowych”.

Zapis ten w szczególny sposób dyskryminuje polskie, rodzinne przedsiębiorstwa, jakimi są cyrki. W efekcie wejścia w życie ustawy w takim kształcie, większość z nich musiało by zamknąć swoje biznesy.

Widzowie cyrkowych widowisk w zdecydowanej większości nie wyobrażają sobie cyrku bez zwierząt. Udział zwierząt w spektaklach cyrkowych wpisany jest w tradycję polskiego, europejskiego i światowego cyrku.

Dlatego w czwartek, 16 listopada, w samo południe, przedstawiciele cyrkowych rodzin oraz Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku złożyli w Sejmie RP 26.196 podpisów pod petycją popierającą udział zwierząt w cyrkowych przedstawieniach.

20 listopada 2017 10:28

Komentarze