0

Gdzie jest kasa na 500+?

500 Plus - grafika
fot. Urząd Wojewódzki

Władze stolicy oczekują od rządu jasnej deklaracji, co do terminu podpisania planu dotacji dla Miasta st. Warszawy do końca roku oraz terminowego przekazywania środków na wypłaty z programu „Rodzina 500+”. W tej sprawie prezydent Rafał Trzaskowski wystosował 30 września br. pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prezydent stolicy zapewnia w liście:

Naszym wspólnym priorytetem powinna być dobra współpraca w zakresie wspólnie realizowanych zadań, a przede wszystkim zadowolenie beneficjentów programu Rodzina 500+ – mieszkańców Warszawy.

Środki uzyskane od rządu
na program Rodzina 500+

 

M-c

Data wpływu środków na rachunek miasta Kwota Kwota wydatkowana na świadczenia 500+

Szacowane minimalne wypłaty świadczeń
w IV kw. 2019

I

2019-01-03

7 516 419,00

2019-01-18

61 977 931,00 69 494 350,00
II

2019-02-04

7 451 190,00

2019-02-14

219 193,00

2019-02-18

62 291 505,00 69 913 888,00
III

2019-03-04

7 523 210,00

2019-03-18

59 886 200,00 67 357 410,00
IV

2019-04-04

7 363 134,00

2019-04-16

59 757 998,00 67 197 132,00
V

2029-05-06

7 370 260,00

2019-05-17

59 635 912,00 66 930 172,00
VI

2019-06-04

7 189 688,00

2019-06-18

60 944 965,00 68 234 653,00
VII

2019-07-04

20 719 360,00

2019-07-05

12 015 637,00

2019-07-15

11 913 500,00

2019-07-18

83 399 628,00 110 059 499,00
VIII

2019-08-02

23 582 830,00

2019-08-08

19 975 526,00

2019-08-13

22 752 445,00

2019-08-19

114 360 469,00 161 080 055,00
IX

2019-09-12

65 212 006,00

2019-09-16

21 171 858,00

2019-09-19

29 049 248,00

2019-09-19

27 981 008,00

2019-09-19

16 980 842,00

2019-09-26

1 832 173,00 198 098 345,00
X

0,00 192 872 358,00
XI

0,00 168 395 900,00
XII 0,00 121 386 067,00
RAZEM 880 074 135,00 878 365 504,00
BRAK ŚRODKÓW 482 654 325,00

List prezydenta Rafała Trzaskowskiego

Plik PDF: [LINK]

Warszawa, dnia 30 września 2019 roku.

30 września 2019 21:40