0

KIO oddaliła odwołania PESY i NEWAGU

ER75 FLIRT - Koleje Mazowieckie
ER75 FLIRT – Koleje Mazowieckie
fot. Koleje Mazowieckie

4 grudnia w Krajowej Izbie Odwoławczej zapadł wyrok dotyczący odwołań PESY i NEWAGU w przetargu na realizację zamówienia na 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Mazowieckich.

Przetarg na zakup 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych został ogłoszony 1 czerwca br. Oferty złożyło trzech producentów taboru: Newag S.A., Stadler Polska Sp. z o.o. oraz konsorcjum firm Pesa Bydgoszcz S.A. i ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. Najwyżej została oceniona oferta Stadlera.

Pod koniec października do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły odwołania od dwóch pozostałych producentów.

Decyzją Krajowej Izby Odwoławczej zostały one oddalone.

Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM:

Z zasady nie komentuję wyroków organów do tego powołanych, ale cieszę się niezmiernie
z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. Głównie dlatego, że realne staje się podpisanie
umowy z dostawcą taboru umożliwiające dostarczenie pierwszych pojazdów w IV kwartale 2018 r. Moim też zdaniem, wyrok KIO potwierdza, że postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone przez Koleje Mazowieckie w sposób prawidłowy i transparentny, a dostawca elektrycznych zespołów trakcyjnych wybrany wedle obiektywnych kryteriów.

Realizacja zamówienia będzie się odbywać w sześciu transzach.
Prognozowane terminy realizacji obejmują lata: od IV kwartału 2018 r. do końca II kwartału 2022 r. W ramach zamówienia wykonawca dostarczy 61 ezt pięcioczłonowych oraz 10 dwuczłonowych. Realizacja zamówienia jest uzależniona od możliwości pozyskania środków z POiŚ w ramach działania 5.1 i 5.2.

Koleje Mazowieckie

5 grudnia 2017 11:16

Komentarze