0

Ktoś chce zamknąć usta radnym w dzielnicach?

Dokumenty posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej
Dokumenty posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej
fot. Dariusz Lasocki

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Warszawy 10 stycznia nie miało łatwego przebiegu.

Zakres działania komisji to zasadniczo dwa zagadnienia:

  1. zmiany statutu m.st. Warszawy oraz statutów dzielnic m.st. Warszawy,
  2. opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy;

W skład komisji wchodzą:

  1. Dariusz Lasocki – Przewodniczący (PiS)
  2. Jarosław Kaczyński – Wiceprzewodniczący (KO – .Nowoczesna)
  3. Wiktor Klimiuk (PiS)
  4. Jarosław Szostakowski (KO – PO)
  5. Iwona Wujastyk (KO – PO)

We czwartek, 10 stycznia, komisja omawiała zaawansowanie prac nad zmianami statutów 18 dzielnic m.st. Warszawy. Duże kontrowersje wzbudziła propozycja warszawskiego Ratusza w zakresie możliwości wykreślania z planu obrad rad dzielnicowych punktu: Interpelacje i zapytania radnych.

Postanowiliśmy zwrócić się z prośbą o informację w tej sprawie do dwóch członków komisji, z których jeden jest jej przewodniczącym a drugi przewodniczącym Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.

Przewodniczący  Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej i członek Komisji Statutowo-Regulaminowej, Pan Jarosław Szostakowski z PO, nie chciał rozmawiać. Pierwszy telefon odebrał i stwierdził, że nie ma czasu bo zaczyna wykład (jest wykładowcą na Wydziale Elektrycznym Politechnice Warszawskiej). Kolejnych o umówionej godzinie i później, już nie odbierał.

Dlatego przytaczamy tylko wypowiedź przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Dariusz Lasocki - radny Warszawy
Dariusz Lasocki – radny Warszawy
fot. arch. D. Lasockiego

Radny Dariusz Lasocki powiedział:

W dniu 10 stycznia 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej, które przedmiotem była informacja na temat zaawansowania prac nad zmianami statutów 18 dzielnic m.st. Warszawy. Pragnę przypomnieć, że ustawa w tym zakresie została uchwalona równo rok temu czyli 11 stycznia 2018 r. Parlament wprowadził zmiany do ustaw samorządowych jednakże nie zostały one do dzisiaj ujęte w statutach dzielnic. Statuty zaś to takie lokalne konstytucje wskazujące na prawa i obowiązki dzielnic a także – co ważne – na uprawnienia obywateli-mieszkańców. Jednym z istotnych elementów tych regulacji są prawa i obowiązki radnych. Orężem radnych – ważnym dla mieszkańców – są przed wszystkim interpelacje. Jednakże propozycją Prezydenta Trzaskowskiego jest aby na sesjach dzielnic nie było punktu o tychże interpelacjach czy zapytaniach radnych. Prezydent uzasadnia to zmianami prawa, ale przecież ustawa nie zakazuje umieszczania takiego punktu w porządku obrad rad dzielnic.

W Warszawie mamy ponad 450 radnych. Nie czas i miejsce dywagować czy liczba ta jest zasadna i optymalna. Ważne jest jednak aby na forach rad dzielnicy radni byli słyszalni i wysłuchani. Mam nadzieję, że propozycja Pana Prezydenta nie wynika z faktu, iż radni chcą rozliczać Pana Prezydenta z obietnic wyborczych, a gdy nie zabiorą głosu na sesji ich wniosek na piśmie zginie gdzieś w czeluściach miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej.

Nie zgadzam się z takim podejściem. Zamyka to usta aktywnym radnym. Nie będą mogli podczas sesji informować o tym co w istocie dla mieszkańców robią. Uważam to za złe rozwiązanie i się jemu sprzeciwiam. Mam nadzieję, że nie znajdzie ono poparcia wśród 60 radnych Rady Warszawy.

Dziękujemy za wypowiedź.
Ponieważ to istotna sprawa dla radnych i mieszkańców Warszawy, w przyszłym tygodniu postaramy się uzyskać informacje na temat zmian od ich inicjatorów i przedstawicieli Klubu Koalicja Obywatelska

11 stycznia 2019 18:17

Komentarze