0

Plac Piłsudskiego nie jest dla strażaków

Fragment pisma z urzędu wojewódzkiego w Warszawie - odmowa Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację obchodów 100-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych na pl. Piłsudskiego w Warszawie w roku 2018
Fragment pisma z urzędu wojewódzkiego w Warszawie – odmowa Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację obchodów 100-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych na pl. Piłsudskiego w Warszawie w roku 2018

Urząd wojewódzki odmówił strażakom ochotnikom obchodów 100-lecia na placu Piłsudskiego.

W stulecie odzyskania niepodległości Ochotnicze Straże Pożarne świętują swoje setne  urodziny  i 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Uroczystości połączone z wręczaniem  odznaczeń i innych uhonorowań zaplanowali na 4 maja w stolicy swej Ojczyzny. Na placu Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Jak napisali na swym profilu społecznościowym:

Tradycyjnie, w dniu 4 maja na Placu Piłsudskiego odbywały się Centralne Obchody Dnia Strażaka z udziałem najwyższych władz państwowych.
Niestety, w roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zabrakło miejsca na uroczystości dla Strażaków-Ochotników w centralnym punkcie stolicy…

W poniedziałek Jarosław Szajner, Dyrektor Generalny Urzędu Mazowieckiego, wydał strażakom odmowną decyzję w sprawie uroczystości.

Odmowa Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - na organizację obchodów 100-lecia Ochotniczych Straży pożarnych na pl. Piłsudskiego w Warszawie w roku 2018
Odmowa Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – na organizację obchodów 100-lecia Ochotniczych Straży pożarnych na pl. Piłsudskiego w Warszawie w roku 2018
fot. ZW ZOSP RP

 

W drugiej połowie października 2017 Minister Infrastruktury i Budownictwa Adamczyk Andrzej zmienił kompetencję zarządu placem przekazując je w ręce wojewody mazowieckiego. 31 października 2017 r. ówczesny Minister MSWiA, Mariusz Błaszczak, wyrwał plac z serca Warszawy i ustanowił go terenem zamkniętym. Podobno zadecydowało o tym względy bezpieczeństwa i obronności.
W uzasadnieniu tej decyzji czytamy, że

w sytuacji realnego zagrożenia wojewoda jako organ będzie mógł wykonywać swoje obowiązki. Powyższe zapewni szybkie działanie w sytuacjach zagrożenia.

Następnie dość szybko, ze względu na medialną wrzawę jaką wywołały te dwie, a szczególnie druga, decyzje mogliśmy w oświadczeniu MSWiA w sprawie placu Piłsudskiego można przeczytać:

Plac Piłsudskiego w Warszawie nadal będzie dostępny dla mieszkańców, gości i turystów. W tej kwestii nic się nie zmieni, teren ten nie zostanie ogrodzony.
Plac Piłsudskiego jest miejscem, w którym odbywają się święta państwowe i najważniejsze uroczystości. Teren ten stanowi własność Skarbu Państwa. Dlatego wszelkie decyzje związane ze sposobem jego wykorzystywania powinny pozostać w gestii administracji rządowej.
Zgodnie z uzasadnieniem decyzji, na podstawie przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego oraz ochrony praw obywatelskich.

Przypomnienie

Ogólna liczba OSP to ponad 16 204 , a w nich jest 691 371 członków (Druhów i Druhen) posiadających pełne prawa wyborcze oraz 6 728 drużyn młodzieżowych, w których jest 82 367 członków.
(dane za rok 2016)

Sprawozdanie z działalności ZOSP RP w XIII kadencji w latach 2012‒2017: [LINK]

Za komentarz

Pozostawiamy to bez komentarza, bo każdy średnilekkopółciężko- inteligentny człowiek potrafi wyrobić sobie własną opinię. Ale chciało by się użyć cytatu z filmu CK Dezerterzy, kiedy to kapitan Wagner beształ oberleutnanta Franza von Nogay’a.

21 marca 2018 20:55

Komentarze