0

Ponad miliard kredytu dla Kolei Mazowieckich

Stadler FLIRT - Koleje Mazowieckie
Stadler FLIRT – Koleje Mazowieckie
fot. Baseciq (Wikimedia)

Bank Gospodarstwa Krajowego i PKO Bank Polski udzieliły Kolejom Mazowieckim kredytu na przeszło 1 mld zł. na inwestycje.

Pieniądze zostaną przeznaczone za zakup nowych pociągów typu „Flirt” i budowę bazy w Radomiu.

W połowie stycznia 2018 r.  Koleje Mazowieckie podpisały umowę ramową z firmą Stadler na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych, opiewającą na ponad dwa miliardy złotych. Na realizację tej inwestycji spółka aplikowała o środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach konkursu zorganizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dofinansowanie UE dla powyższych projektów przyznane zostało na poziomie 50 proc. kwoty wydatków kwalifikowanych projektu, co daje łączną kwotę dofinansowania w wysokości 580,25 mln zł. Dodatkowo Koleje Mazowieckie otrzymają wsparcie na zakup 6 ezt z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 96 158 600,13 zł.

Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich:

Cieszymy się, że nasze projekty zostały tak wysoko ocenione przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Niewątpliwie jest to także wynik bardzo dobrego ich przygotowania. Pozyskane środki pozwolą zrealizować nam nasze plany inwestycyjne zgodnie z przyjętą strategią spółki.
I choć wsparcie Unii Europejskiej przerosło nasze oczekiwania, musimy jeszcze pozyskać pozostałą część kwoty niezbędnej dla sfinansowania zakupu 71 „Flirtów” oraz budowy zaplecza technicznego w Radomiu. Dzięki ofercie banków BGK i PKO BP możliwa będzie  realizacja naszych zamierzeń.

Umowa kredytowa podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i PKO Bankiem Polskim S.A. obejmuje:

  • zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych do kwoty 714.797.502,25 zł w celu sfinansowania kosztów zakupu 71 szt. nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (oraz budowę bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu,
  • zaciągnięcie kredytu do kwoty 422.217.462,71 zł na refinansowanie aktualnego zadłużenia spółki.

To nie pierwsze wsparcie udzielone Kolejom przez BGK.

Wojciech Hann, członek zarządu BGK1:

Podpisana umowa jest kontynuacją współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego i Kolei Mazowieckich. Od 2014 r. wspólnie budujemy trwałe i satysfakcjonujące dla obu stron relacje, umożliwiając m.in. zakup nowoczesnego taboru. Realizując Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, aktywnie wspieramy samorządy i spółki komunalne w całej Polsce, a tym samym rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Finansowanie samorządowych przewoźników kolejowych przekłada się m.in. na zwiększenie komfortu podróżnych.

Współpracę ze spółkami samorządowymi chwali sobie również PKO BP.

Maks Kraczkowski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego:

Cieszy nas, że możemy wspierać działalność i dalszy rozwój spółek o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki – oferując „szyte na miarę” rozwiązania finansowe. Zarówno siła kapitałowa banku, jak też kompetencje i doświadczenie zespołu przygotowującego model finansowania, pozwala nam z sukcesem uczestniczyć w ważnych dla Polski projektach. Chcemy mieć aktywny udział w rozwoju i innowacyjności gospodarki w każdym regionie. PKO Bank Polski jest również liderem we współpracy z samorządami. Znamy ich potrzeby, specyfikę działania i mamy świadomość dużych wymagań – dziś wśród obsługiwanych budżetów samorządów naszymi Klientami jest połowa województw i dziewięć miast wojewódzkich.

Koleje Mazowieckie

26 marca 2018 19:09

Komentarze