0

Sprawa opłat za wjazd do centrum

Stanowisko Instytutu Rozwoju Warszawy w sprawie wprowadzenia opłat za wjazd samochodem do centrum Warszawy
fot. IRW

Stanowisko Instytutu Rozwoju Warszawy w sprawie wprowadzenia opłat za wjazd samochodem do centrum Warszawy.

Instytut Rozwoju Warszawy stoi na stanowisku, że wprowadzenie opłat za wjazd do centrum może być krokiem w dobrym kierunku, po wzięciu pod uwagę kilku uwarunkowań.

Przede wszystkim należy w dalszym ciągu rozwijać i ulepszać transport publiczny w Warszawie (np. budowa metra, rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej), a także zbudować obwodnicowy układ drogowy, którego stopień zaawansowania można obecnie ocenić na ok. 60 proc. Ograniczanie wjazdu samochodów do centrum powinno się odbywać ewolucyjnie, co z sukcesem jest wprowadzane przez władze miasta od 11 lat. Przykładami są takie działania jak choćby zawężenie ul. Świętokrzyskiej, wyłączenie z ruchu Traktu Królewskiego, dodatkowe przejścia dla pieszych, budowa parkingów P+R. W wyniku tych działań pomimo zwiększonej liczby samochodów wjeżdżających do Warszawy, liczba samochodów wjeżdżających do centrum zmniejszyła się o 10 proc.

Zanim jednak wprowadzone zostaną opłaty za wjazd do centrum, tabor autobusowy kursujący na trasach prowadzących przez płatną strefę należy wymienić na w pełni elektryczny. Miasto nie może wymagać spełnienia wyśrubowanych norm od kierowców, same go nie przestrzegając.

Warto też pamiętać, że powietrze w Śródmieściu zanieczyszczają nie tylko samochody, które tam wjeżdżają, ale również pojazdy należące do mieszkańców tej strefy. Powinna więc powstać dla nich polityka zachęt do wymiany starych samochodów na pojazdy elektryczne. Miasto lub rząd powinny uruchomić system dopłat do takiej wymiany, dzięki czemu efekt działania płatnego wjazdu do Śródmieścia mógłby zostać zwielokrotniony.

Prezes Zarządu
Jacek Wojciechowicz

9 stycznia 2018 23:47

Komentarze