0

Sprawozdanie Radnej Woli

Sprawozdanie Bożeny Krupińskiej - radnej dzielnicy Wola

Przedstawiamy sprawozdanie Bożeny Krupińskiej radnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w kadencji samorządowej 2014–2018.

Bożena Krupińska

Radna Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kadencja 2014 – 2018

Szanowni Państwo,

Składam na Wasze ręce Sprawozdanie z pracy radnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w kadencji 2014 – 2018.

 1. Przewodnicząca Komisji Statutowej i Inicjatyw Mieszkańców.
 2. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 3. Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Działalności Gospodarczej.
 4. Członkini Komisji Sportu, Rekreacji i Ochrony Środowiska.
 5. Członkini Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego.

Czuję się w obowiązku zdać Państwu relację ze swoich działań w trakcie mijającej kadencji.

Przez ostatnią kadencję wolskiego samorządu pełniłam mandat radnej naszej dzielnicy Wola, w której mieszkam od urodzenia.

Cztery lata pracy w samorządzie pozwoliło mi na poznanie zasad jego funkcjonowania. Wiele się przez te lata nauczyłam i wiele doświadczeń zdobyłam.

Głównym celem mojej pracy w samorządzie było i jest zawsze być blisko ludzi i ich problemów. W ogromnej zawiłości przepisów i procedur ludzie sobie zwyczajnie czasami nie radzą, trzeba im podpowiedzieć ścieżkę takiego działania, aby osiągnęli swój cel. Dla mnie rola radnej sprowadzała się do sprawdzenia prawidłowości procedur oraz wspólnego poszukania rozwiązań problemów mieszkańca, zgłaszającego się o pomoc. Takich trudnych spraw udało mi się rozwiązać wiele w ciągu ostatnich 4 lat i bardzo się z tego cieszę.

Zwracaliście się Państwo do mnie w sprawach wielu problemów: potrzeby remontów ulic i chodników, złego działania urzędu, sytuacji mieszkaniowej lub życiowej, komunikacji miejskiej, czy wsparcia dla lokalnych inicjatyw. Dużo udało się załatwić.

Wiele spraw starałam się rozwiązać za pomocą interpelacji i zapytań (złożyłam ich około 150), ale nie tylko. Niejednokrotne rozmowy z Zarządem Dzielnicy, z poszczególnymi Naczelnikami czy urzędnikami pomogły mi rozwiązać problemy, które mi Państwo powierzyliście do rozwiązania.

Moja pierwsza interpelacja dotyczyła możliwości odpracowania zadłużenia za lokale mieszkalne. Mam satysfakcję, gdyż w naszej dzielnicy został określony i wprowadzony do realizacji tryb postępowania, w sprawie spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne w formie świadczenia niepieniężnego.

Motorem bardzo wielu działań byliście Państwo, zgłaszając propozycje, swoje problemy, potrzeby i pomysły rozwiązań. Dzięki wsparciu mieszkańców i mojemu zaangażowaniu udało mi się załatwić wiele spraw i podjąć działania.

Między innymi wnioskowałam w poniższych sprawach:

 • Ruch jednokierunkowy na ulicy Batalionu AK „Pięść”;
 • Progi spowalniające na ulicy Deotymy przy kościele;
 • Lustro drogowe na ulicy Brożka, w celu ułatwienia wyjazdu z drogi wewnętrznej;
 • Łatanie dziur w nawierzchni ulic na Osiedlu Koło;
 • Bezpieczeństwo na przystanku „Deotymy” przy ulicy Obozowej;
 • Chodniki w miejscach tzw. „przedeptów”: na Skwerze Integracji, przy „Siłowni za górką”, przy ulicy Brożka;
 • Dodatkowe miejsca parkingowe w okolicach ulic Pustola i Olbrachta;
 • Na wniosek mieszkańców napisałam interpelację w sprawie nie dokonywania zmiany nazwy ulicy Małego Franka;
 • Nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Dla mnie osobistym i jednym z najważniejszych osiągnięć było zainicjowanie nadania nazwy terenowi pomiędzy ulicami Brożka i Deotymy – Skwer Integracji.

Złożyłam w tej sprawie interpelację z podpisami mieszkańców, a uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą i otwarcie odbyło się w dniu 9 czerwca 2018 r., w trakcie uroczystego jubileuszowego 20-tego festynu „Ulica Integracyjna”.

Wielokrotnie interweniowałam w sprawie usunięcia zanieczyszczeń w naszej dzielnicy i ustawienia nowych koszy.

Wnioskowałam również o ustawienie ławeczek do odpoczynku, które zostały zamontowane m.in. wzdłuż ulic Deotymy i Ciołka.

Spotykałam się z radami rodziców wolskich szkół, gdzie omawialiśmy ich potrzeby, czego wynikiem jest m.in. zakup dla Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317 programu multimedialnego do lekcji chemii, a w Szkole Podstawowej nr 225 będzie montowany balon pneumatyczny nad boiskiem, co umożliwi dzieciom korzystanie przez cały rok z boiska szkolnego.

Budżet partycypacyjny – jest dla wszystkich mieszkańców! Każdy ma możliwość wpływania na to jak będzie się zmieniać nasza dzielnica – poprzez udział w głosowaniu na zgłoszone projekty.

Od 4 edycji byłam z nim związana jako członkini Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Czynnie brałam udział w kilkudziesięciu spotkaniach Zespołu oraz spotkaniach dyskusyjnych z mieszkańcami.

Popierałam wiele korzystnych rozwiązań dla Naszej dzielnicy:

 • Remonty boisk szkolnych
 • Budowa nowych placów zabaw w przedszkolach
 • park fontann w Parku Szymańskiego
 • rewitalizację wolskich parków i terenów zielonych
 • remonty bibliotek

Propagowałam sport uczestnicząc w imprezach organizowanych na terenie naszej dzielnicy – „Bieg Papieski”, „Bieg Pamięci ”, „Bieg Wolski”, „Pożegnanie wakacji”, „Dzień rodziny”, „Strefa Kibica”.

Corocznie uczestniczyłam w uroczystościach patriotycznych, m.in. w najważniejszych dla Woli obchodach rocznicowych Powstania Warszawskiego.

Uczestniczyłam w imprezach i festynach organizowanych dla dzieci, młodzieży i seniorów organizowanych na terenie naszej dzielnicy.

Wspólnie z mieszkańcami brałam w nich czynny udział, m.in. takich jak: „Wolska Jesień Kultury”, „Potańcówki”, „Kino letnie”, „Kercelak”, „Królewska Wola”, „Dni Seniora”.

Za swoje najważniejsze zadanie uznałam otwartość i bezpośredni kontakt z każdym, komu mogłam pomóc w jakiejś sprawie. Regularnie spotykałam się z interesantami na dyżurach oraz podczas spotkań indywidualnych.

Pragnę Państwa poinformować, że interpelacje i zapytania złożone przeze mnie w kadencji 2014 – 2018 dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej szczegółów o mojej pracy radnej zapraszam do kontaktu: e-mail  Facebook

Dziękuję Państwu za zaufanie i wszelkie kierowane uwagi oraz sugestie dotyczące spraw naszej dzielnicy.

Sprawozdanie:

5 października 2018 09:09

Komentarze