0

Więcej miejsc pracy na Pradze?

Praga Północ widziana z Pałacu Kultury i Nauki
Praga Północ – widziana z Pałacu Kultury i Nauki
fot. Adrian Grycuk (Wikimedia)

Instytut Rozwoju Warszawy Jacka Wojciechowicza złożył wniosek do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Wniosek dotyczy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Chodzi możliwości usytuowania jak największej ilości nowych miejsc pracy po praskiej stronie Wisły. Wniosek został złożony w ramach konsultacji społecznych, które zakończyły się 9 stycznia.

Jednym z kluczowych zadań dla władz Warszawy jest zmniejszenie korków, w których – zwłaszcza w godzinach szczytu – traci czas większość warszawiaków.

Jacek Wojciechowicz, prezes Instytutu Rozwoju Warszawy, podkreśla.

Mniejsze korki to oszczędność naszego czasu i pieniędzy, większy komfort życia i czystsze powietrze. Samo rozwijanie systemu komunikacji nie wystarczy.

Dziś sytuacja wygląda tak, że po praskiej stronie jest 160 tys miejsc pracy, a na lewym 740 tys (proporcja osób mieszkających jest jak 1 do 2 na korzyść lewobrzeżnej Warszawy, a w miejscach pracy prawie 1 do 5) To w oczywisty sposób wymusza konieczność nieproporcjonalnego przemieszczania się mieszkańców z jednej strony na drugą.

Jacek Wojciechowicz:

Patrząc na nasze miasto z szerszej perspektywy i mając na celu zrównoważenie ruchu powinniśmy dążyć do bardziej równomiernego rozlokowania miejsc pracy w Warszawie.

Dlatego też Instytut Rozwoju Warszawy wnioskuje do władz miasta o uwzględnienie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy możliwości usytuowania jak największej ilości nowych miejsc pracy po praskiej stronie Wisły, tym bardziej że istnieją jeszcze obszary w których możliwe jest lokalizowanie firm wysokich technologii, biur, urzędów czy innego typu usług.

Nie wymaga to zasadniczo nakładów finansowych ze strony budżetu miasta, a da efekt w postaci, zmniejszonych korków w godzinach szczytu na kierunku wschód-zachód, mniejszą ilość samochodów w lewobrzeżnym centrum Warszawy, a co za tym idzie lepsza jakość powietrza.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że nasz wniosek wpisuje się w proces rewitalizacji Pragi i będzie służył jej zrównoważonemu rozwojowi.

Instytut Rozwoju Warszawy

10 stycznia 2019 11:21

Komentarze