0

WIG wybrało nowe władze

Walne Zgromadzenie Warszawskiej Izby Gospodarczej
Walne Zgromadzenie – Warszawskiej Izby Gospodarczej
fot. WIG

26 października br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Zgromadzenie miało na celu przyjęcie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

Tematem przewodnim zebrania było udzielenie absolutorium ustępującym władzom oraz wybór nowego prezesa, członków zarządu, a także nowej Rady Nadzorczej, Warszawskiej Izby Gospodarczej.

W głosowaniu tajnym na prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej został wybrany Marek Traczyk,

W skład zarządu weszli:

 • Karol Dobrowolski,
 • Katarzyna Kaczmarska
 • Ada Kostrz-Kostecka,
 • i Bogusław Zalewski.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej na kolejną kadencję został Marcin Zamoyski,

W skład Rady weszli:

 • Jerzy Bednarek
 • Jacek Buchacz
 • Jakub Chmielarz
 • Michał Czartoryski
 • Wojciech Długosz.
 • Stanisława Duchniewicz
 • Tomasz Jurkanis
 • Marek Kość
 • Paweł Lucjan Łukasik
 • Robert Mikulski
 • Krzysztof Moczulski
 • Ewa Piacentile
 • Gerard Piątkowski
 • Adam Radom
 • Krzysztof Rajczewski
 • Marian Serwach
 • Daniel Sobiesiak
 • Aleksander Szalecki
 • Rafał Szmytke
 • Andrzej Sznek

Ustępujący prezes, Ryszard Marcińczak został jednogłośnie wybrany honorowym członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej.

31 października 2017 06:49

Komentarze