0

Wołomin nie chce do Warszawy

fot. A. Werelich

Rada Powiatu Wołomińskiego opowiedziała się wczoraj przeciwko propozycji ustawy o powiększeniu m.st. Warszawy.

Mimo wiecowania grupy osób z transparentami popierającymi projekt ustawy metropolitalnej, której celem jest dołączenie do warszawy 32 okolicznych jednostek samorządowych, Rada Powiatu  Wołomińskiego głosowała przeciwko.

 

 

 

Jak dowiadujemy się z profilu społecznościowego prowadzonego przez radnego powiatru w Wołominie, pana Arkadiusza Werelicha, rada nie głosowała przeciw metropolii, ani za, a jedynie za stworzeniem nowego projektu, szeroko konsultowanego z mieszkańcami i samorządami. Radni nie są przeciwni idei metropolii, ale chcą sami decydować o swoim regionie i nie zgadzają się na decydowaniu ponad mieszkańcami.

Uchwała sprzeciwiająca się ustawie metropolitalnej została przegłosowana:

  • Za głosowało 13 radnych,
  • Przeciw głosowało 9 radnych.

Wołomin 3

Wołomin 4

Wołomin 5

Już w trakcie spotkania starosty z wójtami i burmistrzami, które odbyło się 3 lutego opinie były negatywne.

Relacja ze strony Powiatu Wołomińskiego:

Temat projektu ustawy metropolitalnej zdominował spotkanie starosty z wójtami i burmistrzami, które odbyło się 3 lutego. Na zaproszenie starosty Kazimierza Rakowskiego w rozmowach wziął udział Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Spotkanie, zwykle mające charakter roboczy, tym razem cieszyło się dużym zainteresowaniem. Oprócz wójtów i burmistrzów udział w nim wzięli również radni powiatowi, media oraz grupa mieszkańców. Spotkanie rozpoczął Starosta, który po krótkim wprowadzeniu w temat dyskusji poprosił o zabranie głosu posła Uścińskiego. Parlamentarzysta omówił główne założenia ustawy oraz zdradził, że rozważany jest projekt stworzenia powiatu radzymińskiego z gmin, które pozostaną po zlikwidowanym powiecie wołomińskim. Zareagował na to Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina, który powiedział, że jego miasto nie jest przygotowane do pełnienia roli stolicy powiatu. Koszt dostosowania gminy ocenił na kilkadziesiąt milionów złotych. Zastanawiał się też, jak wytłumaczyć mieszkańcom, że publiczne pieniądze przeznaczane będą na nowe urzędy a nie na remonty dróg. Większość samorządowców wyrażało swój sceptycyzm i obawy w stosunku do omawianego projektu. Paweł Bednarczyk, burmistrz Tłuszcza, zauważył, że z jednej strony jego gmina nie wejdzie do aglomeracji, a z drugiej znalazła się w obszarze statystycznym razem z bogatą Warszawą. To ogranicza możliwości pozyskiwania środków unijnych. Do projektu uchwały entuzjastycznie odniósł się Radosław Korzeniewski, wójt gminy Dąbrówka. Tłumaczył, że jego gmina w większym stopniu związana jest z Wyszkowem niż Wołominem i jeśli Dąbrówka zostanie włączona w powiat wyszkowski będzie to dla mieszkańców korzystne. Pozytywnie nastawiony do zmian był także burmistrz Kobyłki, Robert Roguski.

Kazimierz Rakowski, starosta wołomiński, wyraził swoje zaniepokojenie proponowanymi zmianami. W jego opinii nasz powiat szczególnie jest zainteresowany postanowieniami ustawy. Sięgnął pamięcią do 1975 roku, gdy tereny dzisiejszego powiatu zostały podzielone pomiędzy województwa warszawskie, siedleckie i ostrołęckie. Teraz, gdy powiat wołomiński funkcjonuje już od blisko 20 lat, pojawia się perspektywa kolejnego rozbioru. W ocenie starosty zahamuje to rozwój gmin ze wschodu powiatu, dlatego ten temat powinien być skonsultowany z mieszkańcami.

Nagrane video ze spotkania:

 

14 lutego 2017 08:44

Komentarze