0

XIX sesja Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy XII sesja, Kadencja IV
Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy – XII sesja, Kadencja IV
fot. MRW

8 stycznia 2019 r. w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się ostatnia, XIX sesja Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy IV Kadencji.

Młodzi Radni podsumowali swoją dwuletnią działalność w obecności zaproszonych  Gości:

  • Sławomira Potapowicza, wiceprzewodniczącego Rady Warszawy
  • Doroty Łobody, Przewodniczącej Komisji Edukacji w Radzie Warszawy,
  • Renaty Kaznowskiej, zastępcy prezydenta Warszawy,
  • Małgorzaty Żuber-Zielicz, przewodniczącej Komisji Edukacji i Rodziny Rady Warszawy w latach 2014-2018, radnej Warszawy w latach 2006-2018.
  • przedstawicieli Warszawskiej Rady Seniorów [LINK]
  • oraz przedstawicieli biur urzędu m. st. Warszawy i dzielnic m.st. Warszawy.

Nowa, V Kadencja Młodzieżowej Rady Warszawy  rozpocznie się w lutym br.

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy to organ konsultacyjno-doradczy powołany przez Radę m.st. Warszawy w październiku 2010 r.

Młodzi Radni są przedstawicielami dzielnic m.st. Warszawy oraz placówek specjalnych prowadzonych przez urząd miasta.

Ambitni młodzi mieszkańcy Warszawy we współpracy z Radą Warszawy, urzędem m.st. Warszawy, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i jednostkami prowadzonym przez urząd miasta realizuje różne projekty inicjatywy.

Przede wszystkim wspierają one rozwój kreatywności, cech przywódczych,  organizatorskich oraz wolontariatu. Angażuje się także w działalność młodzieży w sferze edukacji, kultury, sztuki i sportu.

Agata Gos
Doradca Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

Od Redakcji

Samorządowcy i urzędnicy rozmawiając w kuluarach zgodnie twierdzili, że była to dobra rada. O zaangażowaniu młodzieży w sprawy miasta i dzielnic może świadczyć fakt, że jeden z radnych, Bartosz Dąbrowa, w ostatnich wyborach samorządowych uzyskał mandat w Radzie Dzielnicy Białołęka.

10 stycznia 2019 09:54

Komentarze