0

XXX lat JEMSów

JEMS Artchitekci i Tomasz Trzupek
JEMS Artchitekci – i Tomasz Trzupek
fot. JEMS

JEMS Architekci z okazji XXX-lecia pracowni zapraszają na wystawę malarstwa inspirowanego twórczością biura.

Architekci przygotowali wystawę malarstwa Tomasza Trzupka, też architekta.

Od 22 marca w przestrzeni Marzyciele i Rzemieślnicy na 3. piętrze Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy w Warszawie przy ulicy Brackiej 25, będzie można poznać jego subiektywny, syntetyczny  sposób widzenia architektury JEMS.

JEMS Architekci, cytując tekst wprowadzający do katalogu wystawy autorstwa Aleksandry Kędziorek:

(…) nie tworzą według z góry powziętych tez czy manifestów.

Nie oznacza to jednak, że w na przestrzeni trzech dekad, działalności biura nie przyświecała spójna filozofia. Wręcz przeciwnie:

(…) projekty powstałe w pracowni mają wspólny mianownik. Są spójne na poziomie postaw i wartości – świadomości złożoności architektury, szacunku wobec otoczenia i korzystających z przestrzeni ludzi, dążenia do racjonalnej, powściągliwej i odpowiedniej architektonicznej formy, wrażliwości na materiał i kontekst.

Obrazy Tomasza Trzupka, malarza i architekta,  związanego od 2016 roku z JEMS, są pracą badawczą i eksperymentem mającym na celu poszukiwanie esencji architektonicznej, spójności przejawiającej się w interpretowanych pracach biura
z ostatnich dekad.

Za pomocą spójnego malarskiego języka, Tomasz Trzupek w kilkudziesięciu obrazach ilustruje charakter projektów pracowni JEMS.

Jerzy Szczepanik Dzikowski w eseju O potrzebie autentyczności tak deklarował filozofię JEMS:

Nie powinny nas ekscytować mody i hasła, ale możliwie najlepiej rozumiana kontynuacja tego, co nas historycznie ukształtowało, co stanowi o naszej kulturze, co jest istotą naszego odczuwania, a także zrozumieniem źródeł i istoty współczesnych przemian oraz ich nieodwracalności.

Jak mówi tekst wprowadzający do katalogu wystawy:

Tej niełatwej zawodowej postawie, idącej na przekór globalnym tendencjom, towarzyszy poczucie odpowiedzialności wobec ludzi, przestrzeni miasta i kultury. To ono sprawia, że JEMS skupia się nie tylko na przyszłych projektach, ale również, przy okazji jubileuszu, przygląda się uważnie przeszłym dokonaniom, wierząc w potrzebę ciągłości nie tylko przestrzennej, ale też intelektualnej. Obrazy Trzupka przez swój syntetyzujący charakter pomagają wydobyć esencję wcześniejszych projektów i na kanwie tych doświadczeń tworzyć kolejne – dla JEMS projektowanie to bowiem długotrwały proces ciągłych poszukiwań, w którym poszczególne projekty są zdarzeniami na tej drodze,
a nigdy jej podsumowaniem.

Wystawa

czynna będzie

 • od 22.03.2019 do 4.04.2019 roku
 • w godzinach od 12:00 do 20:00,
 • codziennie
 • 3 piętro w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich
 • wstęp wolny.

Wernisaż wystawy

 • 21.03.2019 r.
 • godzina 19:00
 • Marzyciele i Rzemieślnicy
 • Dom Towarowy Braci Jabłkowskich,
 • 3. piętro
 • ul. Bracka 25

JEMS Architekci

to polska pracownia architektoniczna założona w 1988 w Warszawie przez Olgierda Jagiełło, Macieja Miłobędzkiego, Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego oraz Wojciecha Zycha. Rozpoczynając samodzielną praktykę 30 lat temu JEMS włączył się w nurt odbudowy polskiej kultury architektonicznej. Partnerska współpraca leżąca u podstaw późniejszych dokonań, umożliwiła przyjęcie formuły biura warsztatu, w którym mogły ścierać się rozmaite idee i poglądy. W 1995 roku do grona partnerów dołączył Marcin Sadowski, w 2003 Paweł Majkusiak i Andrzej Sidorowicz, a w 2006 Marek Moskal. Realizacje JEMS charakteryzuje dążenie do architektury racjonalnej, dobrze przemyślanej, wyważonej i dyskretnej, pozbawionej zbędności. Projekty biura cechują się klarowną tektoniką, wyraźnymi proporcjami oraz wrażliwością na kontekst. Pracownia jest laureatem wielu konkursów architektonicznych. Jej realizacje doczekały się licznych nagród i były szeroko komentowane w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach. Szereg budowli zaprojektowanych JEMS Architekci stanowi dziś istotne i rozpoznawalne znaki polskiej architektury. Pracownia ma na koncie takie realizacje jak: siedziba Agory w Warszawie, Centrum Kongresowe w Katowicach, Hala Koszyki w Warszawie, kompleks biurowy Pixel w Poznaniu, rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, czy jeden z realizowanych obecnie projektów – Browary Warszawskie.

Tomasz Trzupek

Urodził się w 1989 r. w Krakowie.
Architekt, malarz.
Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (2017 r.) oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2015 r. – dyplom u Macieja Miłobędzkiego). Doktorant i asystent w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki, WAPW. Uczestnik wystawy „Coming Out 2017”, oraz finalista „Artystycznej Nagrody Siemensa”.  Od 2016 roku jest związany z JEMS Architekci. Obrazy prezentowane w katalogu powstały we współpracy z żoną, Moniką Trzupek, także absolwentką Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie i Liceum Plastycznego w Supraślu.

28 lutego 2019 22:03

Komentarze