0

Targowiska na Mazowszu

Bazar Różyckiego - wejście od ulicy Targowej
Bazar Różyckiego – wejście od ulicy Targowej
fot. Adrian Grycuk (Wikimedia)

Ponad 22 mln zł trafi do 24 mazowieckich gmin na budowę i modernizację lokalnych targowisk.

Wszystko dzięki unijnym środkom w ramach PROW 2014-2020.
Wczoraj umowy na dofinansowanie inwestycji podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

Zakupy na lokalnych targowiskach od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Według danych GUS z 2015 r. na Mazowszu jest aż 316 targowisk stałych. Są to miejsca codziennej pracy dla wielu handlowców i rolników – znajduje się na nich ponad 17,6 tys. stałych punktów sprzedaży. Dzięki unijnym środkom w ramach PROW 2014-2020 na mapie Mazowsza pojawią się kolejne targowiska, a te już istniejące zostaną zmodernizowane.

Marszałek Adam Struzik podkreśla:

Klienci cenią targowiska przede wszystkim za możliwość zakupu świeżej, regionalnej żywności. To właśnie tu mogą kupić na przykład warzywa czy owoce bezpośrednio od producenta, ale także produkty oparte na tradycyjnych recepturach. Modernizacja lokalnych targowisk to dobra wiadomość nie tylko dla klientów, ale także dla rolników, dla których handel na targowisku stanowi ważne źródło dochodu. Warto więc, aby były to miejsca nowoczesne i estetyczne.

Jak będą wyglądać targowiska po zakończeniu tych inwestycji? Zyskają one przede wszystkim oświetlenie, sanitariaty, parkingi oraz utwardzone podłoże. Przynajmniej połowę ich powierzchni handlowej zajmować będą zadaszone stoiska. Każde z nich będzie przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Każde targowisko zostanie opatrzone nazwą „Mój Rynek”.

Inwestycje realizowane będą w: Pruszkowie, Żyrardowie, Iłży, Celestynowie, Grabówcu, Gniewoszowie, Żurominie, Tłuszczu, Małkini Górnej, gminie Wiązowna, Brochowie, Szczawinie, Mochowie, Legionowie, Chorzelach, Strzegowie, Sadownem, Górze Kalwarii, Kotuniu, gminie Somianka, Długosiodle, Lesznie, Nowym Dworze Mazowieckim oraz Białobrzegach.

O unijne wsparcie mogły ubiegać się gminy, związki międzygminne, powiaty i związki powiatów. Projekty mogły być realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców, a wysokość dofinansowania nie mogła przekroczyć 1 mln zł i wynosić 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia.

Lista dofinansowanych projektów:

L.p.

Nazwa/imię i nazwisko
podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy

Tytuł operacji

Kwota pomocy

1. Gmina Miasto Pruszków Przebudowa targowiska miejskiego w Pruszkowie 771 961,00
2. Miasto Żyrardów Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie 953 050,00
3. Gmina Iłża Budowa budynku administracyjno-handlowego wraz z wiatą handlową targowiska w Iłży 995 269,00
4. Gmina Celestynów Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów 991 998,00
5. Gmina Pułtusk Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Grabówiec 999 152,00
6. Gmina Gniewoszów Przebudowa targowiska w Gniewoszowie 926 021,00
7. Gmina i Miasto Żuromin Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ul. Zwycięstwa 999 996,00
8. Gmina Tłuszcz Budowa targowiska miejskiego w Tłuszczu 999 757,00
9. Gmina Małkinia Górna Budowa targowiska gminnego w Małkini Górnej 998 462,00
10. Gmina Wiązowna Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych 999 453,00
11. Gmina Brochów Budowa targowiska wiejskiego „Mój Rynek” w miejscowości Brochów 299 892,00
12. Gmina Goworowo Budowa targowiska handlowego w msc. Szczawin, gm. Goworowo 818 752,00
13. Gmina Mochowo Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo 845 579,00
14. Gmina Miejska Legionowo Przebudowa Targowiska Miejskiego Nr 1 w Legionowie 995 900,00
15. Gmina Chorzele Rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach 999 999,00
16. Gmina Strzegowo Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie – Etap II 999 999,00
17. Gmina Sadowne Budowa targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem 999 947,00
18. Gmina Góra Kalwaria Budowa targowiska gminnego w Górze Kalwarii 999 896,00
19. Gmina Kotuń Budowa targowiska w miejscowości Kotuń 994 088,00
20. Gmina Somianka Hala targowa i wiata targowa w ramach projektu Mój Rynek 773 901,00
21. Gmina Długosiodło Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ew. nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło 999 258,00
22. Gmina Leszno Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie 766 622,00
23. Gmina Nowy Dwór Mazowiecki Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – etap II 876 768,00
24. Gmina Białobrzegi „Mój Rynek” – przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II 999 999,00
RAZEM 22 005 719,00
6 września 2017 10:01

Komentarze