0

Mazowiecki Instytut Kultury w rozbudowie

Mazowiecki Instytut Kultury - siedziba przy ulicy Elektoralnej 12
Mazowiecki Instytut Kultury – siedziba przy ulicy Elektoralnej 12
fot. MIK

Mazowiecki Instytut Kultury zmienia się na lepsze. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym już wkrótce budynek przy Elektoralnej 12 zmieni swój wygląd.

Ruszają prace związane z modernizacją i rozbudową siedziby MIK-u. Na czas prowadzenia inwestycji instytut przeniósł się do tymczasowej siedziby w budynku Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej 5/7.

W maju minęły 3 lata, odkąd Mazowiecki Instytut Kultury funkcjonuje pod nową nazwą.
Jej zmiana była konsekwencją rozszerzającej się nieustannie oferty programowej, edukacyjnej i badawczej. MIK jako instytucja mazowiecka włącza się czynnie w animowanie i moderowanie życia kulturalnego w regionie. Jednak dużą część swojej aktywności skupia także na rozmaitych działaniach we wszystkich niemal dziedzinach kultury w swojej siedzibie przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie.

Dziś Mazowiecki Instytut Kultury staje przed nowym wyzwaniem. Ilość przedsięwzięć, które podejmuje w siedzibie sprawia, że nie mieszczą się one w przestrzeni budynku.
MIK nie zamierza jednak ograniczać swoich działań. Przeciwnie – rozszerza swoją przestrzeń, by sprostać kolejnym. W połowie listopada podpisana została umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie ważnej dla instytutu inwestycji – rozbudowy i modernizacji siedziby MIK.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Funduszy Unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Pełna nazwa projektu oddaje kierunek myślenia o przyszłym charakterze rozbudowanej i zmodernizowanej siedziby – placówce nowoczesnej, otwartej na współpracę z regionem, służącej merytorycznym, artystycznym i edukacyjnym potencjałem: Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury. Na czas prowadzenia prac MIK przeniósł się do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej 5/7, a swoją główną działalność skierował na teren województwa mazowieckiego.

Głównym celem rozbudowy jest rozwój oferty programowej MIK-u, poprawa dostępności mieszkańców Warszawy i Mazowsza do zasobów instytutu – jego sal, zaplecza technicznego i merytorycznego oraz zwiększenie funkcjonalności siedziby MIK. Całkowita wartość projektu to 7 126 306,80 zł przy dofinansowaniu unijnym nieprzekraczającym 3 464 316,61 zł. Pozostała kwota to wkład finansowy samorządu województwa mazowieckiego.

Największym wyzwaniem projektu będzie podniesienie kalenicy dachu, adaptacja i modernizacja nieużywanego obecnie poddasza. Tam będą znajdować się wszystkie biura pracowników MIK. Do tej pory były one rozproszone po całym budynku i zajmowały znaczną jego część. Po zmianach na pierwszym piętrze budynku znajdą się nowe sale dla działalności kulturalnej i edukacyjnej. Nieużywany dotąd ze względów bezpieczeństwa taras nad portykiem kolumnowym przed wejściem do MIK-u zostanie odnowiony oraz odpowiednio zabezpieczony. Po zakończeniu prac będzie dostępny dla odwiedzających MIK gości. Rozbudowa i podniesienie dachu sprawi, że budynek wróci do wyglądu sprzed II wojny światowej, który udało się odtworzyć dzięki archiwalnym fotografiom. Inwestycja przywróci zatem stan historyczny budynku, ale zastosowane rozwiązania nie naruszą zabytkowego charakteru wnętrz.

Przestrzeń pierwszego piętra, gdzie dotąd rozmieszczone były biura, zajmą dwie nowe, duże i nowoczesne sale warsztatowo-szkoleniowe. Zbudowane zostaną również szatnie dla uczestników zajęć taneczno-ruchowych. Ze względu na brak miejsca, do tej pory MIK nie miał takiego zaplecza. Zakupiony zostanie także nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia działań kulturalnych i edukacyjnych.

Znajdująca się na parterze biblioteka odzyska swój pierwotny charakter. Do tej pory pełniła ona głównie funkcję sali szkoleniowej i warsztatowej. Ze względu na ograniczone możliwości bogaty księgozbiór MIK-u nie mógł być udostępniany. Po zakończeniu inwestycji planowane jest uruchomienie czytelni. Nie zabraknie również stale otwartej nowoczesnej kawiarni – miejsca spotkań ludzi świata kultury, sztuki, edukacji i animacji kulturalnej.

Aby sprostać potrzebom publiczności i uczestników nowej oferty programowej MIK-u, gruntownie zmodernizowana zostanie szatnia dla widzów. Zwiększy się jej pojemność. Rozbudowa będzie również okazją do renowacji wnętrz, konserwacji zabytkowych elementów budynku, przebudowy instalacji i klatek schodowych. Szyb windy zostanie doprowadzony również na najwyższą kondygnację budynku, czyli na nowo zagospodarowane poddasze. Zastosowane w trakcie modernizacji technologie przeciwpożarowe w znacznym stopniu podniosą bezpieczeństwo budynku instytutu.

Po zakończeniu inwestycji Mazowiecki Instytut Kultury wróci do swojej siedziby, aby jeszcze bardziej otworzyć się na spragnionych kulturalnych wrażeń mieszkańców Warszawy i Mazowsza. W nowej ofercie programowej nie zabraknie kolejnych inspirujących projektów edukacyjnych, premier teatralnych, wyjątkowych kameralnych koncertów różnych gatunków muzycznych, wystaw, projektów filmowych, literackich i tanecznych, przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych.

Mazowiecki Instytut Kultury - siedziba przy ulicy Elektoralnej 12
1024 Mazowiecki_Instytut_Kultury_1 – Mazowiecki Instytut Kultury – siedziba przy ulicy Elektoralnej 12
16 stycznia 2018 22:50

Komentarze