0

#NaszaFlagaPL – Ogólnopolski konkurs plastyczny

Konkurs #NaszaFlagaPL - część plakatu
Konkurs #NaszaFlagaPL – część plakatu
fot. mat. prasowy

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL dla uczniów klas I–III i IV-VIII.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych, dzieci i  młodzieży z całej Polski.

#NaszaFlagaPL

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Ogólnopolski konkurs plastyczny

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw. Dowolna technika wykonania prac (np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne).

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy.

Nagrody rozdane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych. W każdej kategorii:

 • I nagroda wynosi 2000 PLN,
 • II nagroda – 1000 PLN,
 • III nagroda – 500 PLN.

Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.

Szczegółowe tematy prac:

 1. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja.
 2. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja
 3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).
 4. Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920).
 5. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.

Zgłoszenia i pełne informację o konkursie: https://naszaflaga.pl/

Konkurs #NaszaFlagaPL - plakat
Konkurs #NaszaFlagaPL – plakat

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY

 1. Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie.
 2. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

II CELE KONKURSU

 1. Promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej;
 2. Edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, historii barw narodowych i ich znaczenia.
 3. Przekazanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń z historii naszego kraju;
 4. Budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski;
 5. Kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości narodowej;
 6. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
 7. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej postawy szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, chęci ponoszenia za nią ofiar, przedkładania celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowości do pracy dla jej dobra.
 8. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za wspólnoty, w których żyjemy i funkcjonujemy.
 9. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

III ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
  230 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja.
 3. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw (prace bez flagi nie będą oceniane).
 4. Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne. Prace nie mogą być grupowe.
 5. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.
 6. Przed rozpoczęciem konkursu zaleca się, w ramach lekcji w szkole, przeprowadzenie zajęć na temat „Dlaczego ważne jest obchodzenie świąt narodowych i jak należy  takie święta obchodzić”.
 7. Proponowaną formę przygotowania prac konkursowych jest wspólne wykonanie ich  w ramach zajęć szkolnych, pod opieką nauczyciela. Następnie prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy.
 8. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 12 kwietnia 2021 r., wypełniając formularz na stronie internetowej
  https://naszaflaga.pl/.
 9. Aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka opiekunowie prawni w formularzu konkursowym zaznaczają odpowiednie pole (nie należy wysyłać zgody w formie papierowej ani skanu mailowo).
 10. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
 12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji:
  druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
  używania ich w Internecie
  oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 13. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
 14. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody rozdane  zostaną w dwóch kategoriach wiekowych. Nagrody pieniężne przydzielane są w  formie stypendiów dla laureatów.
  W każdej kategorii:
  I nagroda wynosi 2000 PLN,
  II nagroda – 1000 PLN,
  III nagroda – 500 PLN.
  Dodatkowo zostaną rozdane wyróżnienia.
 15. Jury rozstrzygnie konkurs do dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Organizatorzy zaproszą telefonicznie oraz mailowo laureatów konkursu na  uroczystą mszę świętą oraz koncert, połączony z galą finałową konkursu, w kościele  św. Mikołaja w Lublinie przy ul. Słowikowskiego 1, które odbędą się w sobotę 1 maja 2021 r. o godz. 18.00.
  Podczas gali ogłoszone zostaną wyniki konkursu.

IV KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 1. Każda praca musi zawierać polską flagę państwową lub biało-czerwony motyw. Prace bez flagi nie będą oceniane.
 2. Wygląd, estetyka oraz ciekawy pomysł na pracę.
 3. Samodzielne wykonanie pracy.
 4. Zastosowanie ciekawych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone.
 5. Prace niezakwalifikowane do konkursu nie będą zwracane ani eksponowane.

V TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto  Konstytucji 3 Maja.
 2. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja.
 3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w  kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).
 4. Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920 r.).
 5. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem mailowym: kontakt@naszaflaga.pl

3 marca 2021 08:00