0

Zgłoszenia do nagród literackich

Książki na Targach na Stadionie Narodowym
Książki na Targach – na Stadionie Narodowym
fot. mat. prasowy

Do 15 stycznia można zgłaszać książki do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Zaś do 31 stycznia do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Nagrody przyznawane są corocznie za najlepsze książki opublikowane w języku polskim w poprzednim roku kalendarzowym.

Hanna Gronkiewicz-Waltz:

Warszawa chętnie podejmuje działania popularyzujące czytanie, ale również zachęcające wydawców do publikowania twórczości ambitnej i wartościowej. Warto wspierać i pokazywać książki najlepsze, które wnoszą pozytywne wartości do naszego życia, wzbogacają je. Zachęcam wszystkich warszawiaków do zgłaszania książek, które zostały wydane w 2017 roku i są godne polecenia innym czytelnikom.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy

Nagrody w konkursie przyznawane są w pięciu kategoriach. W regulaminie przewidziano miejsce nie tylko dla kategorii tradycyjnych jak proza, poezja, literatura dla dzieci i młodzieży, ale również stworzono kategorię wyłącznie dla pozycji varsavianistycznych – edycja warszawska.  Pula nagród w konkursie wynosi 200 tys. zł.

Propozycje do nagrody (w kategoriach: literatura piękna – proza, literatura piękna – poezja, literatura dziecięca – tekst i ilustracje oraz edycja warszawska) można zgłaszać do 31 stycznia 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Literacka m.st. Warszawy”.

Zgłaszane książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i wydane w 2017 roku.

Jeśli zgłaszającym jest wydawca, powinien przesłać osiem egzemplarzy zgłaszanej do nagrody książki. Liczba zgłoszeń nie ma wpływu na decyzję jury. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: nagrodaliteracka@um.warszawa.pl tel. 22 443 03 66.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego

Do 15 stycznia można zgłaszać książki do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę reporterską opublikowaną w języku polskim w poprzednim roku kalendarzowym. Kandydatury do Nagrody może zgłaszać każdy, także autorzy książek. Nagroda ustanowiona przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy jest formą wyróżnienia i promocji najwartościowszych książek reporterskich, które podejmują ważne problemy współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.

Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji pierwszego wydania reportażu, imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe.

Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki (tylko pierwsze wydania autorów żyjących) wydanej w 2017 roku w Polsce i po polsku należy przesłać na adres Biuro Kultury Miasta st. W-wa, pl. Bankowy 2 (piętro 23, pokój 236), 00-095 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Kapuścińskiego”.

Szczegóły i regulamin Nagrody: [LINK]

Urząd m.st. Warszawy

4 stycznia 2018 22:06

Komentarze