0

3 nowe parki dzięki UE

Aleja Godziny W - Kopiec Powstania Warszawskiego
Aleja Godziny W – Kopiec Powstania Warszawskiego
fot. Pete 14 (Wikimedia)

W Warszawie powstaną 3 parki wybudowane przy wsparciu Unii Europejskiej – Park Akcji „Burza” – wokół Kopca Powstania Warszawskiego, Fort V Włochy oraz Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

Dostaniemy na to ponad 21 mln zł dofinansowania, a urządzanie terenów zieleni zakończy się w 2022 r.

Urząd m.st. Warszawy przygotował projekt pn. „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy” i złożył wniosek do Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Przedsięwzięcie zostało dobrze ocenione i 22 listopada 2017 r. podpisana została pomiędzy NFOŚiGW a urzędem m.st. Warszawy umowa o unijne dofinansowanie.

Przygotowane do renowacji tereny zielone to:

 • teren wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Park Akcji „Burza”
  (w pobliżu ul. Bartyckiej na Mokotowie),
 • Fort V Włochy
  (w okolicy ul. Ryżowej i Dojazdowej we Włochach)
 • Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK
  (na Ursynowie, w pobliżu ul. rtm. W. Pileckiego).

Razem zajmą one ponad 25 ha powierzchni. Dziś są to tereny zielone, ale nie zagospodarowane w całości. Po ich renowacji staną się atrakcyjniejszymi miejscami odpoczynku, rekreacji, spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Projekt zakłada utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze fortu, parku na Ursynowie oraz zagospodarowanie terenu kopca na Czerniakowie.

Fort V Włochy

Urzędnicy dzielnicy Włochy sukcesywnie od kilku lat przywracają świetność zabytkowemu Fortowi V Włochy. M.in. uporządkowano zieleń, zrekonstruowano przejścia przez koszary, kamienny bruk, wały forteczne, wykonano aleję spacerową, powstało także boisko do piłki nożnej. W ramach projektu przybędą place zabaw dla dzieci, miejsce do ćwiczeń dla dorosłych, stoły do gier planszowych, w ping ponga, szachy terenowe oraz boisko do siatkówki plażowej. Wykonane zostaną kompleksowe prace ziemne – oczyszczenie i utylizacja odpadów z fosy, wzmocnienie skarp, odtworzenie ziemnych elementów fortyfikacji itp. Powstaną nowe ciągi spacerowe, ławki, kosze na śmieci. Prace dotyczące zieleni obejmują posadzenie drzew i krzewów (m.in. dębów, brzóz, róż okrywowych), urządzenie trawników-łąk, rozmieszczenie karmików dla ptaków, „hoteli” dla owadów.

Park Cichociemnych

Prace na Ursynowie to przede wszystkim uporządkowanie istniejącej zieleni (oczyszczenie terenu, usunięcie samosiejek) i założenie ok. 6 ha trawników, posadzenie 300 nowych drzew i 0,5 ha krzewów. Powstaną nowe ciągi spacerowe i biegowe o nawierzchniach przepuszczalnych, droga rowerowa, plac centralny i aleja z oświetleniem parkowym. Znajdą się także palce zabaw dla dzieci, ławki, stoły, urządzenia do gier.

Kopiec Powstania Warszawskiego

– Park Akcji „Burza”

to miejsce symboliczne. Park zaprojektowany został tak, aby oprócz swojej funkcji symbolicznej pełnił również rolę terenu rekreacyjnego z bogatą i wartościową roślinnością. Przygotowano spiralną aleję prowadzącą na szczyt z miejscami ustawienia elementów pomnikowych, place i tarasy widokowe, w tym taras widokowy na szczycie oraz inne aleje, ciągi i placyki piesze. Do parku przewidziano w sumie osiem wejść. Wejście główne, podkreślające oś widokową zakończoną oświetlonym pomnikiem na szczycie kopca, będzie kontynuacją istniejących monumentalnych schodów. Ze względu na charakter parku wyróżniono dwa typy zieleni – ozdobną o charakterze ogrodowo-parkowym i naturalistyczno-parkową. Przy wejściach naprzeciw głównych schodów zostanie założona rabata z róż i traw przechodząca łagodnie w trawnik z kwitnącymi kępami kwiatów. W tle rabaty rosnąć będą brzozy, które w formie swobodnych grup podkreślać będą również główne schody. Na szczycie kopca zostaną posadzone w dużych grupach  róże oraz okrywowy jałowiec, a także brzozy oraz płaczące jarzębiny. Większa część parku będzie miała charakter naturalistyczny, główny nacisk zostanie położony na uporządkowanie drzewostanu. Projekt przewiduje, tam gdzie jest to konieczne, wymianę gleby na urodzajną, zakładanie trawników, muraw i runa leśnego oraz krzewów, zachowanie istniejącej wartościowej roślinności i nowe nasadzenia. Południowo-wschodnia część parku jako teren ochronny dla ptaków pozostanie bez ingerencji. Zaplanowano także zadaszone miejsca wypoczynku z ławkami lub stolikami do gier planszowych, plac zabaw dla dzieci, teren dla psów, ławki, kosze itp. Przewidziano także budowę toru z przeszkodami ziemnymi dla rowerów górskich.

Inne

W kwietniu urząd miasta podpisał umowę na unijne dofinansowanie, w wysokości 16 mln zł, prac na Polu Mokotowskim, w Parku Żeromskiego i w Parku Ogrody Kosmosu. Ich renowacja zakończy się w 2020 r. W ostatnich latach w Warszawie powstało siedem parków, w kilku dzielnicach miasta. Tereny zielone to dziś ponad 40 proc. powierzchni miasta. Prawie 740 ha to parki.

O projekcie

 • Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy” to projekt dofinansowany przez Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
 • Wartość projektu: 28 826 960,00 zł
 • Wkład m.st. Warszawy: 7 214 044,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 21 612 916,00 zł
 • Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
 • Jednostki realizujące projekt:
  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

3 stycznia 2018 07:51

Komentarze