0

Aleja Polski Walczącej

Aleja Polski Walczącej - widok na skrzyżowanie z ulicami Czerniakowską i Gagarina
Aleja Polski Walczącej – widok na skrzyżowanie z ulicami Czerniakowską i Gagarina
fot. Budimex

W sobotę, 2 lutego, o godz. 11.00 otworzą Aleję Polski Walczącej – przedłużenie ul. Gagarina na Siekierki.

Aleja Polski Walczącej (w czasie budowy roboczo nazywano ją Czerniakowską bis) powstała na przedłużeniu ul. J. Nehru i łączy się z już wcześniej wykonanym węzłem Trasy Siekierkowskiej. Nowa ulica ma 1,9 km długości i składa się z dwóch jezdni, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Po obu stronach drogi powstały chodniki, a także drogi dla rowerów. Równolegle budowany był wodociąg, kanalizacja sanitarna, drogowcy zadbali o nasadzenia.

Nowa droga ma połączenie z ulicami Gagarina, Czerniakowską, Zwierzyniecką (po północnej stronie), Melomanów, Grupy AK „Kampinos”, Grupy AK „Północ”, Batalionu AK „Bałtyk” Trasą Siekierkowską i Wolicką.

Przebieg al. Polski Walczącej

W pasie dzielącym jezdnie, na odcinku od ul. Melomanów do ul. Batalionu AK „Bałtyk”, powstała rezerwa na planowaną trasę tramwajową. Do czasu jej wybudowania rezerwa będzie przeznaczona dla ruchu autobusów komunikacji miejskiej (buspas).

Udostępnienie al. Polski Walczącej zostało zaplanowane na sobotę, 2 lutego, na godz. 11:00 (Budimex podaje godzinę 12:00), po decyzji komisji wprowadzającej projekt stałej organizacji ruchu.

Od niedzieli, 3 lutego, nową ulicą zaczną kursować autobusy linii 168. Przystanki na nowym fragmencie trasy będą na ul. J. Nehru przed skrzyżowaniem z ul. Zwierzyniecką oraz w rejonie skrzyżowań z ul. Grupy AK „Północ” i ul. Batalionu AK „Bałtyk” (obydwa „na żądanie”).

Pod koła warszawiaków drogę przekaże firma Budimex, która realizowała tę  inwestycję od kwietnia 2017 r. na zlecenie Miejskiego Zarządu Inwestycji Drogowych w Warszawie.
Wartość robót budowlanych to 39,5 mln zł.

Zakres budowy

W zakres powierzonego Budimeksowi kontraktu wchodziło wybudowanie dwujezdniowej drogi z nawierzchnią bitumiczną, łączącej ul. Czerniakowską przez ul. Nehru z ul. Wolicką. W pasie dzielącym jezdnie, na odcinku od ul. Planowanej Melomanów do ul. Planowanej Wschodniej zachowano rezerwę na przyszłą trasę tramwajową. Do tego czasu rezerwa ta będzie wykorzystywana jako pasy dla autobusów. Poza drogą wykonano także cztery skrzyżowania pełne i dwa skrzyżowania tylko ze skrętami w prawo. Przestrzeń wzdłuż nowej drogi została zabudowana chodnikami i ścieżkami rowerowymi. W tym samym czasie budowane były także wodociąg i kanalizacja sanitarna.

Wzywania drogowe

Prace budowlane przy tej inwestycji zostały zakończone w terminie określonym w kontrakcie. Wyzwaniem okazała się zmienna niweleta, czyli linia łącząca punkty wysokościowe robót ziemnych oraz wysoki poziom wód gruntowych. Wymusiło to nawiezienie ok. 40 000 m3 gruntu wzmacniającego. Specjaliści Budimeksu poradzili sobie jednak z tym zadaniem, a firma udzieliła zbudowanej trasie 7 lat gwarancji.

Dariusz Blocher, prezes firmy Budimex S.A.

Mimo niewielkiej długości drogi jest to trasa bardzo istotna w kwestii poprawy komunikacji na Dolnym Mokotowie. Odcinek pomoże w odkorkowaniu ul. Czerniakowskiej w godzinach szczytu i będzie skrótem między Wisłostradą a Trasą Siekierkowską.

Zdjęcia inwestycji

zdjęć Budimex

Budimex, UM Warszawa

1 lutego 2019 18:53

Komentarze