0

Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży!

Młoda chemiczka

Projekt skierowany do uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w dziedzinie chemii.

Projekt ma na celu wyłonienie piętnastu najzdolniejszych uczniów w zakresie chemii, którzy dostaną szansę na samodzielną realizację prac naukowo-badawczych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

W czasie stażu każdy z uczestników będzie miał możliwość korzystania z laboratorium chemicznego, aparatury badawczej oraz materiałów laboratoryjnych. Ponadto wszyscy otrzymają indywidualne wsparcie ze strony opiekunów – pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Staż stanowi szansę na rozpoczęcie kariery naukowej już na etapie liceum/technikum.

Staż będzie trwał od 26 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie do 13 października 2017 r.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie projektu: [LINK]

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta St. Warszawy.

Klatrat – Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego PW

plakat_projekt_ badawczy_2017

7 października 2017 23:55

Komentarze