0

Dekomunizacja

Ulica jeszcze Leona Kruczkowskiego - poprzeczna do ul. Tamka
Ulica jeszcze Leona Kruczkowskiego – poprzeczna do ul. Tamka
fot. Andrzej

Zmiany nazw dotknęły 47 ulic. Wojewoda wydał zarządzenia.

Wojewoda wydał 47 zarządzeń zastępczych, które są dostępne w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Zarządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia (10 listopada br.).

Zgodnie z ustawą zmiana nazwy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki

Upłynęło prawie 30 lat od transformacji ustrojowej w Polsce a jednak w wielu miejscach nadal widnieją relikty niesławnej przeszłości.  To najwyższy czas, żeby z przestrzeni publicznej usunąć komunistyczne symbole. W kwietniu ubiegłego roku przyjęto ustawę określającą niezbędne procedury oraz narzędzia do przeprowadzenia dekomunizacji, jednak samorząd warszawski zignorował ten obowiązek.

Wedle zapisów Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej samorządy miały obowiązek dokonać zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września br. Wojewoda Mazowiecki trzykrotnie na piśmie poinformował wszystkie gminy i powiaty o wejściu w życie ustawy dekomunizacyjnej oraz o procedurach i terminach z nią związanych. Duża część mazowieckich samorządów wywiązała się z obowiązków jakie nałożyła na nie ustawa.  Część samorządów scedowała ten obowiązek na Wojewodę. W tych wszystkich przypadkach nie zawaham się skorzystać z ustawowych uprawnień. Samorząd warszawski miał rok na nadanie nowych nazw i nie zrealizował zadania określonego w ustawie dekomunizacyjnej.

Sprawdź uzasadnienia: [LINK]

Lista zmienionych nazw:

Lista zdekomunizowanych ulic

12 listopada 2017 00:25

Komentarze