0

Dofinansowanie do wymiany pieców

piec kurny
fot. PRZYKUTA-PRZYKUTA (WIKIMEDIA)

12 stycznia 2017 r. Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9) rozpocznie nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni.

Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2017 r.

Modernizacja domowych pieców i kotłowni jest bardzo kosztowna.
Dlatego, aby zachęcić mieszkańców do przeprowadzenia takich prac Warszawa wprowadza dotację na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. Tego typu działania są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem niskiej emisji w stolicy.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych Biura Ochrony Środowiska.
Pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404, tel. 22 443 25 73 – 77
12 stycznia informacje będą także dostępne na stronie internetowej BOŚ w zakładce „dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej”  – Biuro Ochrony Środowiska

Od 12 stycznia br. wnioski będą także dostępne w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na stanowisku nr 2.

Ile i na co?

Jak możemy przeczytać w projekcie uchwały warszawiacy będą mogli otrzymać dopłaty od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:

 1. Likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym. Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową będzie mógł uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości:
  1. 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  2. 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
 2. Likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksymalna wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć:
  1. 10 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  2. 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obok niedawno przekazanych specjalistycznych radiowozów straży miejskiej służących pomiarom jakości powietrza to właśnie dotacje na wymianę pieców wpłyną na obniżenie niskiej emisji na obszarach stolicy najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem.

Dotacje będą udzielane ze środków budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W budżecie na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę ponad 23 miliony złotych. Jeśli zaistnieje konieczność sfinansowania dodatkowych działań środki te będą mogły zostać zwiększone.

Wciąż można ubiegać się o dofinansowanie innych przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na:

   • likwidację zbiorników bezodpływowych z budową przyłącza kanalizacyjnego;
   • usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest oraz
   • wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej.

W 2016 roku dotacje z budżetu m.st. Warszawy w ten sposób uzyskało 579 projektów na łączną kwotę ponad 7,3 miliona złotych.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/975/2016 w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie  lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

UD Ursus

10 stycznia 2017 15:34

Komentarze