0

Gala Sprawiedliwi 2018

POLIN
Gala Sprawiedliwi 2018 – POLIN
fot. Małgorzata Moryc

Z okazji obchodzonego 6 marca Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się uroczysta gala.

4 marca Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie ogłosił nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego 2018, są to:

  • prawnik i twórca terminu ludobójstwa Rafał Lemkin,
  • katolicki ksiądz niemieckiego pochodzenia Adalbert Wojciech Zink
  • świadek ludobójstwa Ormian Armin Wegner.

„To Sprawiedliwi, ale też ludzie odnoszący się do sprawiedliwości jako przestrzeni życia społecznego (…). Ich postawy mają wymiar uniwersalny, mają wyjątkową siłę wzorcotwórczą, a taki jest sens Ogrodów Sprawiedliwych” – powiedział Zbigniew Gluza, przewodniczący Komitetu.

Fotorelacja:

18 czerwca 2018 r. w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego zostaną posadzone poświęcone im drzewka oraz odsłonięte pamiątkowe kamienie.

Galę poprowadził Jerzy Kisielewski. Sylwetki Sprawiedliwych przedstawiła Maja Komorowska. Uroczystość uświetnił koncert zespołu Acoustic Acrobats.

Sprawiedliwi to ci, którzy występowali w obronie godności człowieka w czasach wojen i zbrodni w XX i XXI wieku. Na ich cześć 6 marca został ustanowiony Europejskim Dniem Pamięci o Sprawiedliwych. Decyzja ta została podjęta przez Parlament Europejski w maju 2012 roku z inicjatywy działającego we Włoszech Komitetu Światowego Ogrodu Sprawiedliwych (GARIWO). Tym samym pojęcie Sprawiedliwy zyskało znaczenie uniwersalne. Od 2013 Dom Spotkań z Historią i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają na początku marca na obchody Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, aby podczas uroczystej gali przypomnieć o ludziach, dla których prawa człowieka były i są ważniejsze od racji narodu czy ideologii.

6 marca nie jest datą przypadkową. Tego dnia zmarł Mosze Bejski, urodzony w Polsce inicjator Ogrodów Sprawiedliwych w Jerozolimie oraz współtwórca definicji Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Trzeba odróżnić te dwa pojęcia. Sprawiedliwy jest pojęciem szerszym w stosunku do przyznawanego przez Yad Vashem tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata – honorowego odznaczenia nadawanego przez państwo Izrael osobom nieżydowskiego pochodzenia za pomoc okazaną Żydom podczas II wojny światowej. Sprawiedliwi, poza obroną godności człowieka w czasie Holocaustu, sprzeciwiali się ludobójstwu Ormian, udzielali pomocy ofiarom wojny w Ruandzie, Kambodży czy w czasie czystek etnicznych w byłej Jugosławii oraz występowali w obronie wolności w reżimach totalitarnych. Pamięć o tych ludziach jest sposobem wyrażenia sprzeciwu wobec wszelkich form rasizmu, dyskryminacji etnicznej, społecznej, politycznej i religijnej.

6 marca 2018 17:15

Komentarze