0

HGW LGBTI

Hanna Gronkiewicz Waltz
Prezydent Warszawy – Hanna Gronkiewicz Waltz
fot. Andrzej

Od 1 do 4 listopada w Warszawie 21. Konferencja ILGA Europe, czyli najważniejsze wydarzenie osób określanych jako LGBTI.

List do uczestników konferencji wystosowała Prezydent Warszawy:

Szanowni Delegaci Konferencji ILGA-Europe,
witam serdecznie w naszym mieście – głęboko doświadczonym wydarzeniami historycznymi, u podłoża których odnajdujemy uprzedzenia wszelakiej natury. Niechęć, często przeradzająca się w nienawiść, rodzi czyny haniebne, nierzadko okrutne. Jej ponure świadectwo to coraz częściej słyszalny język nienawiści i akty przemocy – fizycznej i psychicznej. Ostatnio mamy z nimi do czynienia coraz częściej – na całym świecie, także u nas…. Wszędzie tam, gdzie z różnych, także politycznych powodów, zapominamy, że każdy człowiek, niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego, narodowości, wyznawanej religii, wyznania, światopoglądu, wieku lub orientacji seksualnej, posiada nienaruszalną godność.
Także my teraz przeciwstawiając się wykluczeniu Innego, różniącego się od nas samych; stając w obronie najsłabszych, szykanowanych ze względu na swoją odmienność, możemy zatrzymać przemoc i mowę nienawiści.
Każde pokolenie zmienia miasto na miarę swoich ideałów. Rozwój obecnej Warszawy jest możliwy dzięki potencjałowi, kompetencjom, wiedzy i różnorodności swoich mieszkanek i mieszkańców. Z takiego miasta, z takich mieszkańców jestem dumna.
Uczestnikom tego Kongresu życzę przyjemnego pobytu w Warszawie z nadzieją, że pozostanie w życzliwiej pamięci.

1 listopada 2017 00:08

Komentarze