0

Lokale na krótkie działania

Stolica od nowego roku wdraża ciekawy pomysł na krótkoterminowe wykorzystanie pustostanów, lokali przeznaczonych do remontów lub z innych powodów chwilowo nie użytkowanych.

Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i firmy, które planują tzw. krótkie działania, mogą skorzystać z miejskich lokali użytkowych w nowym trybie. Przyjęte regulacje to szansa na ożywienie lokali, które w danej chwili nie są używane z różnych powodów, np. przygotowywanego konkursu na najem, remontu czy sprzedaży.

Procedura nie jest skomplikowana – należy wystąpić z wnioskiem (pismem) o krótkotrwałe udostępnienie lokalu na działania – zarówno komercyjne, jak i o charakterze niezarobkowym – takie jak np. wystawa, sesja fotograficzna, happening czy zbiórka darów. Przestrzeń jest udostępniana na kilka godzin lub dni, maksymalnie do miesiąca, a w przypadku korzystania cyklicznego (np. w każdy poniedziałek) – do trzech miesięcy.

Wysokość opłat za korzystanie z lokalu ustala zarząd dzielnicy. Co ważne, przy realizacji przedsięwzięć niekomercyjnych, np. kulturalnych lub społecznych, możliwe jest ponoszenie opłat jedynie za media.

ZASADY KORZYSTANIA z lokali opisane są w ulotce.
Szczegóły można znaleźć w zarządzeniu opublikowanych na stronie urzędu miasta.

Informacje o miejskich lokalach użytkowych oraz dane kontaktowe do zakładów gospodarowania nieruchomościami (ZGN) znajdują sie na stronie www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl.

UM.st.Warszawy

16 stycznia 2017 10:55

Komentarze