0

Mieszkanie treningowe

fot. E.Lach U.M.st.Warszawy

Od stycznia na Pradze Północ działa tzw. mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Cel pobytu to pomoc w osiąganiu samodzielności.

Mieszkanie dla czterech osób ma charakter rotacyjny, z możliwością przebywania w nim od kilku tygodni do trzech miesięcy. Jego lokatorzy mają zapewnioną pomoc w zakresie rehabilitacji usamodzielniającej m.in. poprzez różnego rodzaju treningi np. kulinarne i porządkowe.

Organizacja zapewniająca funkcjonowanie mieszkania – Stowarzyszenie „Bardziej kochani” – została wyłoniona w drodze otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych.

Niedawno rozpoczął się pierwszy turnus. Z wizytą u mieszkańców byli rodzice, przyjaciele i przedstawiciele ratusza. To jeden z dwóch lokali w budynku przy ul. Jagiellońskiej 47 przeznaczony na mieszkania treningowe.

Marta Jakubiak, wicedyrektorka miejskiego Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Projekt mieszkań treningowych jest dla nas bardzo ważny. W takich warunkach zbliżonych do domowych osoby z niepełnosprawnością szybciej uczą się samodzielności pod okiem terapeutów i opiekunów, bez udziału rodziców. To również możliwość na poznanie innych ludzi, a wręcz zawiązanie się przyjaźni.

W Warszawie, jest 8 mieszkań chronionych-treningowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, współfinansowanych ze środków miasta; w tym cztery dla osób chorujących psychicznie, trzy – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i jedno dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, poruszających się na wózkach.

W latach 2016-2018 na prowadzenie tych mieszkań ratusz przeznaczył ponad 3,2 mln zł.

Urząd m.st.Warszawy

23 stycznia 2017 11:42

Komentarze