0

Na Odolanach

Projekt organizacji ruchu na Odolanach
Projekt organizacji ruchu na Odolanach
fot. Urząd Dzielnicy Wola

Warszawska dzielnica Wola przygotowała nowy projekt organizacji ruchu na Odolanach.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie strefy „Tempo 30” oraz wydłuża godziny, w których będzie obowiązywał zakaz ruchu samochodów ciężarowych. Dokument jest właśnie konsultowany z Policją i Zarządem Dróg Miejskich.

Celem nowych przepisów jest przede wszystkim ograniczenie ruchu powodujących hałas i pył ciężarówek. Stąd wydłużony zostanie zakaz ruchu samochodów ciężarowych.

Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola

Proponujemy aby zakaz obowiązywał w godzinach 20:00-8:00, a nie tak jak do tej pory 22:00-6:00. Dzięki temu w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego będzie łatwiej wydostać się z Odolan.

Projekt zakłada również wprowadzenie strefy „Tempo 30” na terenie ograniczonym ulicami Połczyńską, Wolską, al. Prymasa Tysiąclecia, Gniewkowską, Potrzebną i Dźwigową.

Krzysztof Strzałkowski:

Ograniczenie dozwolonej prędkości do 30 km/h sprawi, że ruch na terenie Odolan znacznie się uspokoi. Dzięki temu znacząco spadnie poziom hałasu a także poprawi się bezpieczeństwo.

Dodatkowo planowane jest wprowadzenie zmiany pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Sowińskiego i Jana Kazimierza, oraz na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza na pierwszeństwo „łamane” powodujące fizyczne wymuszenie zmniejszenia prędkości pojazdów.

Krzysztof Strzałkowski:

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowa organizacja ruchu w tym rejonie zacznie obowiązywać już pod koniec roku. Dokument został już przekazany do zaopiniowania Zarządowi Dróg Miejskich oraz Policji.

Kolejna istotna zmiana w oznakowaniu spowoduje, że przestrzeganie wprowadzonych regulacji będzie mogło być kontrolowane przez straż miejską. Na Odolanach pojawią się stałe patrole, podobne do tych jakie możemy spotkać na Moście Śląsko-Dąbrowskim.

Urząd Dzielnicy Wola

10 listopada 2017 10:51

Komentarze