0

Problem wycinki drzew na Woli przy pływalni Delfin

Okolice pływalni Delfin na Woli
Okolice pływalni Delfin – na Woli
fot. UD Wola

Informacja Urzędu Dzielnicy Wola oraz stanowisko Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy w sprawie wycinki drzew.

Informacja Urzędu Dzielnicy Wola

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie nakazała wycinkę drzew rosnących na terenie należącym do pływalni Delfin. Dzielnica Wola jest przeciwna wycince, a wraz z nią mieszkańcy, którzy pod swoim protestem zebrali już 200 podpisów poparcia.
Pływania Delfin przeszła gruntowny remont i jest znowu do dyspozycji mieszkańców. Budynek jest teraz nowoczesny i bezpieczny, co w odbiorze technicznym potwierdził Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Bartosz Kusior, dyrektor OSiR Wola:

„Ze względów bezpieczeństwa zalecił on jednak wycinkę po jednej sztuce wiązu pospolitego, głogu pośredniego i klonu srebrzystego, które rosną między budynkiem a drogą pożarową. To zdrowe i stare drzewa, które dostarczają tlen i mają zbawienny wpływ na środowisko.”

Zarówno Dzielnica jak i mieszkańcy nie zgadzają się na wycinkę dorodnych drzew znajdujących się obok pływalni Delfin.

Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola:

„Sprzeciwiamy się stanowczo tej wycince i nie jesteśmy jedyni, bo osobny protest złożyli mieszkańcy i zebrali pod nim ponad 200 podpisów. Zdrowych drzew nie powinno się wycinać, dlatego przygotowujemy właśnie dokumenty, które przedłożymy straży pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od nakazu wycięcia drzew znajdujących się przy drodze pożarowej. Dołożymy wszelkich starań, żeby sprawę rozwiązać pozytywnie. Bardzo dziękuję za zaangażowanie mieszkańcom Woli.”

Stanowisko  Komendanta Miejskiego PSP m.st . Warszawy

W odpowiedzi na informację urzędu Dzielnicy Wola o zamiarze wycinki drzew przy pływalni Delfin, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy przedstawia poniższe stanowisko.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem – przebudową budynku pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie, Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy wydał w dniu 14. maja br. stanowisko nie wnoszące sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów. Stanowisko zawierało jednak kilka zastrzeżeń, m.in. dotyczących występowania pomiędzy drogą pożarową a ścianą budynku drzew o wysokości powyżej 3m i stałych elementów zagospodarowania terenu (słupy oświetleniowe) utrudniających prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych – co stanowi niezgodność z obowiązującymi przepisami.

W aktach sprawy znajduje się także zapewnienie przedstawiciela inwestora, w którym zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia wniosku o usunięcie drzew oraz ich usunięcia w celu uzyskania dojazdu pożarowego do budynku o długości zgodnej z przepisami lub wystąpienia do komendanta wojewódzkiego PSP o odstępstwo sankcjonujące niezgodność z przepisami p.poż.

Reasumując, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy w swoim stanowisku wskazał jedynie niezgodność z przepisami i potencjalne utrudnienia w prowadzeniu ewentualnych działań ratowniczych w związku z występowaniem naturalnych przeszkód, jednak nie nakazał wycinki drzew. Takie działanie nie leży w kompetencjach organów PSP i nie jest intencją straży pożarnej usuwanie drzewostanu, o ile nie dotyczy to sytuacji wyższej konieczności bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi.

W tym miejscu należy podkreślić, że istnieją inne metody (zamienne) realizacji braku dostępu do elewacji budynku od strony drogi pożarowej, który jest utrudniony z uwagi na rosnące (istniejące) drzewa – np. poprzez uzgodnienie zamiennych rozwiązań technicznych z Mazowieckiem Komendantem Wojewódzkim PSP i tym samym pozostawienie istniejących drzew, o czym inwestor został poinformowany w cytowanym stanowisku.

15 sierpnia 2019 12:14

Komentarze