0

Sprawozdanie Radnej Woli

Joanna Tracz-Łaptaszyńska - radna Dzielnicy Wola m.st. Warszay
Joanna Tracz-Łaptaszyńska – radna Dzielnicy Wola m.st. Warszay
fot. JT-Ł

Przedstawiamy sprawozdanie Joanny Tracz – Łaptaszyńskiej radnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w kadencji samorządowej 2014–2018.

Rolą Radnego Dzielnicy jest przede wszystkim reprezentowanie interesu mieszkańców, wyrażanie w ich imieniu opinii na sesjach dzielnicy czy komisjach merytorycznych, składanie interpelacji czy wniosków, podejmowanie inicjatyw w sprawie realizacji projektów w tym inwestycyjnych. Tylko stały kontakt z mieszkańcami gwarantuje, że Radny Dzielnicy wybrany z danego obszaru zna potrzeby mieszkańców i jest w stanie je komunikować.

Jako Radna Dzielnicy Wola uczestniczyłam w licznych spotkaniach z mieszkańcami, zapraszałam na dyżury czy komisje merytoryczne, a dzięki stronom FB Joanny Tracz-Łaptaszynskiej oraz FB Joanny Tracz-Łaptaszynskiej Radnej Woli mogłam w sposób szybki kontaktować się z mieszkańcami Woli oraz interweniować w pilnych i niepokojących ich sprawach.

Jako Przewodnicząca Komisji Edukacji i Infrastruktury Oświatowej z przyjemnością pracowałam na rzecz najmłodszych mieszkańców Woli. Wielkim wyzwaniem, które postawiliśmy przed dyrektorami placówek oświatowych było wyremontowanie wszystkich ogródków przedszkolnych na Woli. To milowy krok w wolskiej oświacie.

Ogromnym sukcesem w mojej ocenie są remonty boisk szkolnych w mijającej kadencji. Najbardziej cieszy mnie fakt, że po tylu latach starań, udało mi się doprowadzić do remontu boiska szkoły podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta, której jestem absolwentką.

Duży wysiłek włożony został w przygotowanie infrastruktury dotychczasowych Gimnazjów, zgodnie z nową reformą Edukacji. Przed samorządem niestety kolejne zadania i bardzo trudny rok szkolny 2019/2020.

Z radością uczestniczyłam również w inicjatywach budowy nowych obiektów oświatowych, takich jak żłobek przy ulicy Ciołka czy nawa szkoła podstawowa na Odolanach. Miałam również okazję monitorować prace budowlane przedszkola przy ulicy Boguszewskiej. Stały kontakt z dyrektorami placówek oświatowych na Woli gwarantował promocję ich programów edukacyjnych oraz inicjatyw inwestycyjnych, które przy wsparciu samorządu wolskiego zakończyły się sukcesem.

Dużym wyzwaniem dla samorządu i mieszkańców Woli jest budowa II linii metra. Dołożyłam wszelkich starań, by inwestycja tak ważna dla naszej dzielnicy była jak najmniej uciążliwa. Wielokrotnie interweniowałam w sprawach organizacji ruchu oraz zwiększenia ilości połączeń czy taboru autobusów.

Ważnym punktem w moich programach wyborczych są remonty ulic. W tej kadencji sukcesem zakończyła się inwestycja m.in. na ulicy Czorsztyńskiej oraz na ulicy Szańcowej, której remont zainicjowaliśmy spotkaniem z mieszkańcami wraz z Burmistrzem Dzielnicy Wola.

W swojej działalności wspierałam zewnętrzne inicjatywy, a wraz z  samorządem Województwa Mazowieckiego starałam się rokrocznie organizować akcję „Bezpiecznej drogi do szkoły”.

Kończąca się kadencja samorządowa to również 16 lat mojej działalności na rzecz Dzielnicy Wola. W poprzednich latach udało mi się doprowadzić do powstania ronda na skrzyżowaniu Olbrachta/Redutowa, wyremontowaniu placu przed kościołem Dobrego Pasterza, rozszerzenia sieci monitoringu, remontu wielu ulic na Ulrychowie i Kole. Najbardziej cieszy mnie powstanie dwupoziomowej hali sportowej przy ulicy Deotymy, która nie zaistniałaby gdyby nie mój upór i konsekwencja w sprawie. To był naprawdę trudny projekt, którego historię pamiętam do dziś i wspominam z dużym sentymentem.

Moje wieloletnie starania przy współpracy z innymi radnymi i również z inicjatywy środowisk kombatanckich, doprowadziły do wybudowania pomnika Miejsca Pamięci przy ulicy Górczewskiej 32, o którym wydawało się, że świat chciał zapomnieć. Bardzo istotne było dla mnie wsparcie dla inicjatyw Pani Wandy Traczyk-Stawskiej na rzecz Parku Powstańców Warszawy. To, że w tym miejscu spoczywają prochy 20 000 ludzi jest faktem historycznym, o którym nie można zapomnieć. Niemniej jednak bardzo ważne jest dla mnie utrzymanie jakiejś równowagi między bolesną historią, a potrzebami mieszkańców.

Przez wszystkie te lata ważne było dla mnie hasło Sport przeciwko przemocy.
Na Woli wychowywałam się od pierwszego roku życia. Z doświadczenia wiedziałam, że jedynie rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, dostępnej dla mieszkańców, gwarantuje przekierowanie energii jaką mają młodzi ludzie, i która często bywa powodem niebezpiecznych zdarzeń, w stronę ich własnego rozwoju.

Zawsze wierzyłam, że Wola może być bastionem kultury.
Imprezy plenerowe, różnego rodzaju wydarzenia, w tym historyczne, stały się w mojej ocenie bardzo ważnym aspektem społecznym na terenie naszej dzielnicy. Zawsze dążyłam do tego by, oferta kulturalna na Woli  była jak największa i z udziałem młodych talentów z wolskich szkół.  Dzięki niesamowitej atmosferze parku J. Sowińskiego wielokrotnie spotykam się ze zdaniem artystów, że występ w Wolskim Amfiteatrze  jest dla nich zaszczytem.

W trakcie swojej działalności wnioskowałam o doposażenie bibliotek w nowości czytelnicze. Bardzo cieszy mnie fakt, że placówki te po kilkudziesięciu latach swojej działalności przechodzą gruntowne remonty. Nie do poznania zmieniła się Biblioteka przy al. Solidarności, otwierane są nowe filie, a ja nie mogę doczekać się oddania do użytku Biblioteki na Odolanach.

Na koniec chciałam bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Woli, że od 16 lat obdarzają mnie zaufaniem, wybierając na Radną Dzielnicy Wola.
Działalność samorządowa na Państwa rzecz była dla mnie zaszczytem.

Sprawozdanie w pliku PDF: [LINK]

Sprawozdanie:

 

14 września 2018 17:31

Komentarze