0

Stop agresji drogowej.

fot. KSP

Stop Agresji Drogowej. Kolejna inicjatywa Policji Państwowej w Warszawie

Jest to nazwa otwartej w Komendzie Stołecznej Policji elektronicznej skrzynki pocztowej, służącej do przesyłania materiałów filmowych, przez kierujących pojazdami dysponującymi tzw. „rejestratorami jazdy”, o ujawnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego.

Skrzynka pocztowa ułatwia, a przede wszystkim usprawnia komunikację z Komendą Stołeczną Policji, realizującą zadania w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów ościennych.

Należy pamiętać, aby zakres informacji – niezależnie od przekazanego materiału filmowego – obejmował niezbędne dane do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy wykroczenia w ruchu drogowym, tj.:

  • datę, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulicę),
  • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
  • dane zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego.

Materiały należy przesyłać na adres:
stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

Komenda Stołeczna Policji

23 listopada 2016 14:48

Komentarze