0

Tramwaj na Gocław ma decyzję

Tramwaj na Gocław
Tramwaj – na Gocław
fot. Tramwaje Warszawskie

Spółka Tramwaje Warszawskie informuje, że otrzymała decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trasy tramwajowej na Gocław (odc. Al. Waszyngtona – pętla Gocław).

Biuro Ochrony Środowiska we współpracy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie wskazało do realizacji wskazano  wariant rekomendowany przez Spółkę Tramwaje Warszawskie (inwestorski).

Rozwiązanie to zostało wskazane jako najkorzystniejsze na podstawie dotychczas przeprowadzonych analiz (w tym Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko) oraz w trakcie konsultacji społecznych. W ramach inwestycji powstanie trasa o przebiegu:

 • pętla Gocław
  – ul. gen. Bora-Komorowskiego
  – rezerwa pod al. Tysiąclecia (przy Os. Saska)
  – równolegle wzdłuż Kanału Wystawowego (po stronie wschodniej)
 • do al. Waszyngtona,

tj. zgodnie z wariantem oznaczonym jako „2C” w publikowanych przez spółkę materiałach.

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Tramwaje Warszawskie wykonają nasadzenia drzew i krzewów, a także zapewnią ciągłość powiązań przyrodniczych, krajobrazowych przestrzennych i funkcjonalnych w układzie miasta. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, torowisko będzie miało zabudowę trawiastą.

Spółka rozpocznie także prace nad koncepcją programowo-przestrzenną oraz koncepcją architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania terenu (krajobrazu) wzdłuż trasy tramwajowej i Kanału Wystawowego (park linearny).

W 2017 r. (III-IV kw.) Tramwaje Warszawskie planują przeprowadzić kolejny etap działań konsultacyjno-partycypacyjnych – chcą wspólnie ze społecznością lokalną zaprojektować otoczenie i przestrzeń publiczną.

Co zyskamy?

Dzięki budowie nowej trasy nastąpi:

 • skrócenie czasu podróży transportem zbiorowym – przewidywany czas przejazdu z pętli Gocław do stacji Metro Centrum wyniesie ok. 17 min.;
 • poprawa dostępności Gocławia i Saskiej Kępy z i do innych dzielnicy Warszawy, w tym Śródmieścia, Ochoty i Pragi;
 • podniesienie komfortu podróżowania – w ramach projektu przewidywany jest zakup nowego taboru tramwajowego zaś optymalizacja układu linii komunikacyjnych pozwoli zwiększyć liczbę dostępnych miejsc dla pasażerów;
 • poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez zmniejszenie łącznej emisji hałasu i podniesienie jakości powietrza w wyniku zachęcenia do korzystania z transportu zbiorowego wysokiej jakości;
 • poprawa estetyki przestrzeni publicznej i zwiększenie powiązań pieszo-rowerowych między Saską Kępą a Gocławiem;
 • podniesienie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów.

Realizację robót przewiduje się ramowo w latach 2019-2021, po uzyskaniu dokumentacji.

Według oceny Tramwajów Warszawskich sam proces budowalny potrwa dwa lata (dwa sezony budowlane).

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

2 stycznia 2017 15:44

Komentarze