0

Warszawa wspiera twórców

Warszawa wspiera twórców
Warszawa wspiera twórców
fot. Mat. prasowe

Zainteresowanie stypendiami artystycznymi w tegorocznej edycji było wyjątkowo duże – wpłynęła rekordowa liczba wniosków, bo aż 789. Rekomendowane przez komisję stypendialną wnioski wyróżniały się wysokim poziomem artystycznym.

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy na 2018 rok zostały przyznane 58 osobom – 12 półrocznych na pierwsze półrocze i 3 na drugie półrocze oraz 43 roczne. Najwięcej projektów stypendialnych będzie realizowanych w dziedzinie sztuk wizualnych i literatury oraz w zakresie upowszechniania kultury.

Budżet na stypendia zwiększono do dwóch milionów złotych. Dzięki temu dwa razy więcej twórców otrzyma wsparcie finansowe Warszawy. Najbardziej istotna w tej edycji dla stypendystów zmiana to podwyższenie kwoty stypendium o 1/3 w stosunku do dwóch poprzednich lat.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy:

Stypendia artystyczne, które przyznajemy od blisko 10 lat to ważny instrument wsparcia twórców działających poza instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi. To inwestycja, która na pewno zwróci się warszawiakom, bo kultura w Warszawie zyska nowe wydarzenia, powstaną nowe książki, powstaną projekty pielęgnujące dziedzictwo historyczne naszego miasta. Stypendystom życzę powodzenia w realizacji projektów .

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy przyznawane są od 2009 r. osobom, które poprzez działalność w różnych obszarach twórczości przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury. System stypendialny pozwala realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom niereprezentującym żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej. Miasto Stołeczne Warszawa wsparło finansowo dotychczas 224 twórców na kwotę 4,5 miliona złotych.

20 lutego 2018 14:23

Komentarze