0

Wisła świadkiem

Muzeum Niepodległości
Wisła – świadek i uczestnik wydarzeń historycznych – Muzeum Niepodległości
fot. Mat. prasowe

Muzeum Niepodległości zaprasza we wtorek 6 czerwca 2017 r. o g. 12.00 na Kolegium Naukowe: prelekcję „Wisła – świadek i uczestnik wydarzeń historycznych”, którą wygłosi Andrzej Kotecki. Prowadzenie: dr Jolanta Załęczny.

To już drugie tej wiosny Kolegium Naukowe Muzeum Niepodległości (al. Solidarności 62) poświęcone Wiśle.

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. Rzeki, która w dziejach państwa polskiego odgrywała zawsze istotną rolę. Najważniejsza była oczywiście funkcja głównego szlaku żeglugowego. To Wisłą spławiano produkty rolne z głębi Rzeczypospolitej do portu w Gdańsku, a stamtąd w szeroki świat. To była droga do tworzenia się fortun polskiej magnaterii i szlachty.

Wisła wpisała się też w wydarzenia o charakterze militarnym. Jako naturalna przeszkoda terenowa stanowiła element strategiczny. Wystarczy skupić się na trzech wydarzeniach z XX wieku. Pierwsze to wojna polsko–sowiecka 1919–1920. Doraźnie, na potrzeby chwili został wówczas stworzony Oddział Flotylli Rzecznej MW operujący na Wiśle. Stał się on zalążkiem późniejszej Flotylli Rzecznej bazującej do roku 1939 w Pińsku.

Można rzec, że we wrześniu 1939 roku historia niejako zatoczyła koło. Z Flotylli Rzecznej w Pińsku wydzielono bowiem część jednostek, przebazowano je do Modlina i uformowano z nich Oddział Wydzielony Rzeki Wisły. Po raz trzeci, choć tylko nieco incydentalnie, powróciło to zagadnienie w czasie powstania warszawskiego.

5 czerwca 2017 21:10

Komentarze