0

Zmiana organizacji ruchu na ul. Marsa

Budowa wiaduktów - ul. Marsa, Warszawa
Budowa wiaduktów – ul. Marsa, Warszawa
fot. ZMID Warszawa

Budowniczowie estakady na ulicy Marsa zapowiadają nocne zmiany w ruchu drogowym.

Zamknięty będzie przejazd pomiędzy ul. Chełmżyńską a Okularową.

Przez trzy noce, z 7 na 8, z 8 na 9 i z 9 na 10 lutego w godzinach 22.00 – 6.00 zamknięty będzie przejazd przez ul. Marsa pomiędzy ulicami z Chełmżyńską a Okularową. Ruch na obydwu jezdniach ul. Marsa będzie odbywał się normalnie, zamknięty zostanie środek skrzyżowania i dlatego przejazd z ul. Okularowej do Chełmżyńskiej (i w drugą stronę) będzie niemożliwy. Objazd zostanie poprowadzony do ul. Płowieckiej, Korkowej oraz Rekruckiej. Utrudnienia związane są z demontażem szalunków estakady w ciągu ulic Marsa – Żołnierska.

Trwa przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej. Nowa droga znacznie poprawi połączenie z dzielnicą Rembertów i wyjazd z miasta w kierunku podwarszawskich gmin Ząbki, Zielonka, Marki, Kobyłka, Sulejówek. Przebudowane będą ulice Marsa i Żołnierska na odcinku 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej) do granicy Warszawy i wybudowanego przez samorząd województwa mazowieckiego dwujezdniowego odcinka drogi nr 631. Zakres prac jest duży, to m.in. budowa wiaduktów nad skrzyżowaniami, całkowita przebudowa obecnych jezdni, wyburzenie i budowa nowych wiaduktów nad torami kolejowymi, budowa chodników i dróg rowerowych. Cała inwestycja zakończy się jesienią 2018 r.

Inwestycja

polega na przebudowie ciągu ulic Marsa (Praga Południe) – Żołnierska (Rembertów) na odcinku o długości 4,8 km, od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta.

W zakres zadania wchodzi poszerzenie istniejących jezdni, rozbiórka starych i budowa nowych wiaduktów drogowych, budowa ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie zielenią pasa drogowego

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy:

  • etap I: ul. Marsa od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej,
  • etap II: budowa dodatkowych wiaduktów w ul. Marsa (nad linią kolejową, skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską, skrzyżowaniem z ul. Żołnierską); poszerzenie ul. Żołnierskiej do granicy miasta o drugą jezdnię i budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków.

W ramach II etapu powstają:

  • dwa wiadukty w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami linii kolejowej Warszawa- Dorohusk,
  • prawie 600-metrowa estakada prowadząca ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską i Okularową oraz Żołnierską i Rekrucką,
  • kładka dla pieszych i rowerzystów ( z dwiema pochylniami) nad ul. Żołnierską, łącząca tereny leśne z osiedlem Wygoda,
  • dwa wiadukty w ciągu jezdni głównych ul. Żołnierskiej nad torami linii kolejowej nr 2 Warszawa- Terespol,
  • dwa wiadukty w ciągu ul. Żołnierskiej na węźle z ul. Strażacką,
  • druga jezdnia ul. Żołnierskiej od ul. Strażackiej do granicy miasta,
  • dwa wiadukty nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków w ciągu ul. Żołnierskiej,
  • chodnik i droga rowerowa wzdłuż wschodniej jezdni ul. Żołnierskiej.

Wykonawca: Metrostav S.A.

Termin realizacji: 03.2016 – 09.2018

Wartość prac budowlanych – 155 mln zł.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach:
Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 216 962 603,44 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 196 624 892,96 PLN
Dofinansowanie (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) nie większe niż: 167 131 159,01 PLN

UM Warszawa, ZMID Warszawa

7 lutego 2018 11:05

Komentarze