0

Leszka Pawlika pamięci Regaty

Żeglarze na podium - Regaty Leszka Pawlik 2017
Żeglarze na podium – Regaty Leszka Pawlik 2017
fot. W Nerling

Zbliżają się żeglarskie Długodystansowe Mistrzostwa Polski Juniorów w klasach RS:X i TEC

Leszka Pawlika pamięci Regaty

Długodystansowe
Mistrzostwa Polski Juniorów
w klasach RS:X, TEC

15-16.09.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 1. Miejsce regat – regaty rozegrane zostaną na jeziorze Zegrzyńskim w dniach 15-16 września 2018 roku. Port regat – Port Nieporęt-Pilawa.
 2. Organizator – YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, Polski Związek Żeglarski, Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu, Urząd Miasta st. Warszawy
 3. Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa WS 2017-2020.
 4. Warunki uczestnictwa – w regatach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF .
 5. Dodatkowe klasyfikacje – „Maraton” będą prowadzone w zależności od liczby zgłoszonych zawodników – min. 5.,
 6. Dodatkowa konkurencja w klasie OPP do lat 11, zostanie rozegrana według opisu w Instrukcji Żeglugi.
 7. Regaty RCB zostaną rozegrane pod warunkiem zgłoszenia się minimum 5 zawodników jako regaty floty.
 8. Zgłoszenie do regat prosimy przysyłać na załączonych drukach do 5.09.2018 r. na adres nerling@wind-surfing.pl, zgłoszenia po terminie opłata startowa będzie wynosić 50zł.
  Zgłoszenia ostateczna przyjmowane będą w Biurze Regat na terenie Portu Pilawa w dniu 15.09.2018 r. w godz. 9.30-11.00.
 9. Podczas zgłoszenia należy posiadać następujące dokumenty:
  • aktualne, sportowe badania lekarskie
  • licencja sportowa zawodnika PZŻ
  • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min.1500000 Euro
  • certyfikat przyznanego numeru klasowego
  • licencja PZŻ na reklamę indywidualną ( jeżeli dotyczy)
 1. Program regat:
  • Sobota 15.09.2018
   9:30 – 11.00 rejestracja zgłoszeń i otwarcie regat
   11.15 – 12.00 gotowość startowa
  • Niedziela 16.09.2018
   11:00-14:00 termin rezerwowy
   W przypadku rozegrania wyścigu długodystansowego regaty floty
 1. Instrukcja żeglugi – zostanie przedstawiona po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w Biurze Regat.
 2. Pomiary – Podczas zgłoszeń zostaną dokonane kontrolne pomiary sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określone przepisami regatowymi i klasowymi: kontrola certyfikatu nadania numeru , licencje na reklamowanie.
 3. Trasa i format regat – wyścig odbędzie się na długim dystansie dostosowanym do warunków wietrznych .
 4. System kar – zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa WS.
 5. Punktacja – regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1-go wyścigu.
 6. Łodzie trenerów i obserwatorów wymagają akredytacji organizatora .
 7. Prawa do wizerunku – zawodnik zgłaszając się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów.
 8. Nagrody – Zawodnicy , którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają medale Mistrzostw Polski i nagrody rzeczowe.
 9. Zastrzeżenie odpowiedzialności – Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
 10. Informacje i kontakt: W. Nerling – 600 913 129;

Organizator: Witold Nerling
Sędzia Główny: Andrzej Wyrzykowski

Wspomnienie z roku 2016

6 września 2018 07:02

Komentarze