0

Budownictwo mieszkaniowe na Mazowszu

Budownictwo mieszkaniowe na Mazowszu
Budownictwo mieszkaniowe – na Mazowszu
fot. UStat Warszawa

W 2017 r. w województwie mazowieckim oddano do użytkowania ponad 37 000 mieszkań.

Przez trzy kwartały 2017 r. liczba oddanych mieszkań była niższa niż w roku ubiegłym. Czwarty kwartał był rekordowy i jego wynik sprawił, że cały 2017 r. był lepszy niż 2016 r.

Budownictwo mieszkaniowe 2017 - Warszawa
Budownictwo mieszkaniowe 2017 – Warszawa
fot. UStat Warszawa

W ubiegłym roku najwięcej mieszkań wybudowano z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem. W województwie mazowieckim ich udział w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania wyniósł niemal 62%, a w Warszawie blisko 87%. W porównaniu do 2016 r. w województwie, jak i w stolicy, wzrósł odsetek mieszkań oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych (odpowiednio o 4,6 i 4,3 p. proc.).

Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania w 2017 r., w porównaniu z 2016 r., zwiększyła się zarówno w województwie mazowieckim jak i w m.st. Warszawie odpowiednio o 2,0 m2 i 2,8 m2.

Budownictwo mieszkaniowe 207 - Powiaty mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe 2017 – Powiaty mazowieckie
fot. UStat Warszawa

W 2017 r. wyraźnie zwiększyła się liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym — w województwie mazowieckim o 20,9%, natomiast w Warszawie o 10,4%. Wzrosła także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto — w województwie o 12,1%, w m.st. Warszawie o 3,5%.

W skali roku wzrosła przeciętna liczba zatrudnionych w sekcji budownictwo, przy czym wzrost odnotowany w województwie był nieco wyższy niż w m.st. Warszawie (1,7% wobec 0,9%), natomiast w takim samym stopniu (po 5,6%) wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w województwie — 5885,53 zł, a w stolicy 6718,50 zł).

Budownictwo mieszkaniowe 2017 - województwo mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe 2017 – województwo mazowieckie
fot. UStat Warszawa

Urząd Statystyczny w Warszawie

7 lutego 2018 12:09

Komentarze