0

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Mapa zagrożeń
Mapa zagrożeń

Uruchomiono program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która docelowo ma objąć zasięgiem cały kraj.

To innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. W wersji pilotażowej będzie funkcjonowało na terenie garnizonu stołecznego Warszawy, Podlasia i Pomorza. Później swoim zasięgiem obejmie również cały kraj. „Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:

 • w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;
 • drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;
 • trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie:

 • kradzież cudzej rzeczy,
 • kradzież z włamaniem,
 • rozbój,
 • uszkodzenie rzeczy,
 • wymuszenie,
 • bójka,
 • pobicie,
 • uszczerbek na zdrowiu,
 • oszustwo na wnuczka i na policjanta
 • oraz przestępstwa na tle seksualnym,
 • przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • przestępczość nieletnich,
 • wybrane kategorie przestępstw gospodarczych,
 • informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym
 • i wypadkach drogowych.

Warto podkreślić, że teraz każdy może mieć możliwość aktualizacji informacji w tym systemie.

Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w najbliższej okolicy. Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób.

UWAGA!

 • „Mapa” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
  W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
 • Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.
 • Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa: [LINK]

Komenda Stołeczna Policji

18 września 2016 17:00

Komentarze