0

Mazowiecka pomoc

Samorząd Mazowiecki
Samorząd Mazowiecki
fot. Mat. prasowe

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 1 mln 320 tys. zł wsparcia finansowego dla czterech gmin poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach.

Po 330 000 zł otrzymają gmina Sośno w województwie kujawsko-pomorskim, gminy Lipusz i Dziemiany w województwie pomorskim, a także gmina Staroźreby w województwie mazowieckim.

Marszałek podziękował wszystkim zaangażowanym, a zwłaszcza harcerzom, którzy pomagali przy usuwaniu skutków nawałnicy.

Marszałek Adam Struzik:

Musimy być solidarni z poszkodowanymi gminami. Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy zostawić bez pomocy mieszkańców, którzy stracili dach nad głową, a niejednokrotnie cały dorobek życia. Gminy, którym przekazujemy pomoc finansową zostały szczególnie dotknięte tym kataklizmem. Uszkodzone dachy, drogi, budynki gospodarcze, połamane drzewa, zalane domy to bilans nawałnic, które przeszły nad tymi terenami.

Środki finansowe pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego zostaną przeznaczone m.in. na odtworzenie uszkodzonych dróg, wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych, a także obiektów komunalnych i oświatowych.

Gmina Dziemiany w województwie  pomorskim uzyskane dziś środki przeznaczy na zakup agregatu prądotwórczego (70 tys. zł) oraz niezbędne remonty dróg gminnych (260 tys. zł). Z kolei władze gminy Lipusz zdecydowały o przeznaczeniu dotacji celowej z budżetu Mazowsza na remont budynku straży pożarnej, który został uszkodzony wskutek nawałnicy, a także zakup sprzętu przeciwpożarowego, w tym  m.in. agregatu prądotwórczego, drabiny, pilarki oraz specjalistycznych ubrań przeciwpożarowych. Na ten cel przeznaczy 50 tys. zł. Za pozostałe 280 tys. zł remontowane będą drogi gminne. O przeznaczeniu całości dotacji z Mazowsza na remonty dróg gminnych zdecydował Leszek Stroiński – wójt gminy Sośno w kujawsko-pomorskim. Natomiast Mazowiecka gmina Staroźreby dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza wyremontuje budynki straży pożarnej (240 tys. zł) oraz szkoły (90 tys. zł).

Na los mieszkańców poszkodowanych gmin nie pozostali obojętni również harcerze z Mazowsza. Marszałek Adam Struzik dziękował im za zaangażowanie, ofiarność, bezinteresowną pomoc, za poświęcony wolny czas na rzecz pomocy osobom, którzy stracili dach nad głową, a niekiedy dorobek swojego życia.

Mazowiecki Urząd Marszałkowski

6 września 2017 09:40

Komentarze