0

Mazowiecki Dzień Kolejarza

Koleje Mazowieckie - elektryczny zespół trakcyjny ER75 FLIRT
Koleje Mazowieckie – elektryczny zespół trakcyjny ER75 FLIRT
fot. Koleje Mazowieckie

Z okazji Święta Kolejarza – praca kolejarzy Kolei Mazowieckich na Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów.

Kolejarz to nie tylko maszynista, kierownik i konduktor. To także kasjerka, ustawiacz, manewrowy, pracownik warsztatu – to o wiele większa grupa ludzi pełniących swoją służbę na rzecz pasażerów, wykonujących odpowiedzialną pracę, której na co dzień nie widzimy, ale jej efekty codziennie odczuwamy.

Na co dzień ich nie widać ale efekt ich pracy to ponad 800 pociągów Kolei Mazowieckich uruchamianych w ciągu doby. Na tych ludziach spoczywa ogromna odpowiedzialność. To od słuchu rewidenta, czy od sprawnego oka mechanika zależy bezpieczeństwo podróżnych. Codziennie pracujący w czterech lokalizacjach (Warszawa Grochów, Warszawa Ochota, Tłuszcz i Sochaczew) Kolejarze Kolei Mazowieckich dbają o to, aby pociągi wyjeżdżały sprawne, a maszyniści mogli bezpiecznie dotrzeć do celu z pasażerami.

W Ich Dniu – w Święto Kolejarza obchodzone 25 listopada – ale też na co dzień, wsiadając do pociągu, pamiętajmy, że na jego uruchomienie ciężko pracowało grono Kolejarzy.

Kolej tworzą ludzie

zaplecze techniczne Kolei Mazowieckich

W ciągu każdej doby na tory Mazowsza wyrusza blisko 800 pociągów Kolei Mazowieckich, którymi podróżuje około 170 tysięcy osób. Do ich obsługi spółka zatrudnia ponad 600 maszynistów oraz ponad 550 kierowników pociągów i konduktorów. O prawidłową obsługę podróżnych dbają także kasjerzy i informatorzy. Ale zanim skład pojawi się na torach, musi zostać odpowiednio przygotowany. Tym zajmują się pracownicy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Kolei Mazowieckich – łącznie ponad 640 osób zatrudnionych w czterech lokalizacjach. Z okazji Święta Kolejarza zachęcamy do bliższego przyjrzenia się kolejarskiej służbie, którą wykonują dla nas – pasażerów.

Koleje Mazowieckie posiadają cztery sekcje: Warszawa Grochów, Warszawa Ochota, Tłuszcz i Sochaczew.
Nad każdą czuwa jej naczelnik. Sekcja pracuje całą dobę – nigdy nie śpi.
Na brak pracy nie można tutaj narzekać. Przeglądy i naprawy trwają 24 godziny na dobę przez cały rok.

Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich:

Musimy mieć świadomość tego, że osoby z zaplecza technicznego są bardzo ważne. Na co dzień ich nie widać, ale efekt ich codziennej pracy to prawie 800 pociągów uruchamianych w ciągu doby. Na tych ludziach spoczywa ogromna odpowiedzialność. To od słuchu rewidenta, czy od sprawnego oka mechanika zależy bezpieczeństwo podróżnych. Święto Kolejarza to dobra okazja, aby dokładniej przyjrzeć się ich pracy.

Wykonywane w sekcji napraw czynności to praca zespołowa wielu osób z rożnych brygad, które muszą połączyć swoje działania, aby pociąg mógł wyjechać. Należą do nich: rewidenci, zwrotniczy, manewrowi, pracownicy utrzymania, mistrzowie nadzorujący, dyżurni ruchu, ustawiacze, brygadziści oraz dyspozytorzy.

Cykl przeglądowo-naprawczy pojazdu składa się z 5 poziomów utrzymania, tj. P1, P2, P3, P4, P5. Czynności przeglądowe wykonywane w poszczególnych poziomach są zawarte w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU), a ich zakres uzależniony jest od zabudowanych w pojeździe podzespołów oraz jego wyposażenia. DSU oparte jest na Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) podzespołów zabudowanych w pojeździe, zgodnie z wymaganiami producenta.

Z blisko 800 pociągów w dobie z Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów wyrusza około 100. Łącznie jest tu utrzymywanych 127 sztuk taboru – 11 rożnych typów. Każdy z tych pojazdów ma swoje DSU, które określa interwały przeglądowe. W sekcji odbywają się przeglądy poziomu utrzymania P1,P2 oraz P3.
A oprócz tego wiele innych prac zapewniających sprawność pojazdu. Pracownik obsługujący pojazd musi posiadać wiedzę dotyczącą wszystkich tych czynności, a w związku z tym musi posiadać wysokie kwalifikacje.

Henryk Bakalarski, naczelnik Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów:

Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów to miejsce, gdzie rozpoczyna się i kończy proces związany z eksploatacją pojazdów. W sekcji odbywa się szereg prac, których podróżny na co dzień nie widzi.
To jest swego rodzaju tajemnica zawodowa, ale dla ludzi, którzy wykonują te czynności, to ciężka codzienna praca
.

Koleje Mazowieckie

24 listopada 2017 10:09

Komentarze