0

Nagrodzony Kolejarz Mazowiecki

Jacek Bocheński (z prawej) i Czesław Sulima
Jacek Bocheński (z prawej) i Czesław Sulima – Koleje Mazowieckie
fot. KM

Inżynier Jacek Bocheński z Kolei Mazowieckich otrzymał nagrodę II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.

Nagroda została przyznana za:

Wdrożenie rozwiązania dotyczącego systemu wodowania i odfekalniania pojazdów kolejowych w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew.

Podczas uroczystości w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej odebrał ją autor nagrodzonego projektu – Jacek Bocheński, główny inżynier spółki, w obecności Czesława Sulimy, członka zarządu, dyrektora eksploatacyjnego Kolei Mazowieckich.

Czesław Sulima,
członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich:

Koleje Mazowieckie przewożą rocznie ponad 60 milionów pasażerów w bezpiecznych warunkach. Jednocześnie nasza firma wydatkuje corocznie duże środki na stałą poprawę warunków pracy, co znalazło uznanie w postaci nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznanej w ramach kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Nagrody zostały przyznane już po raz 45.
Projekt Jacka Bocheńskiego:

Stacjonarny system do wodowania i odfekalniania pojazdów kolejowych w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew w „Kolejach Mazowieckich – KM sp. z o.o.

został nagrodzony w kategorii Rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Przypomnijmy, że Jacek Bocheński został laureatem konkursu już 2.raz.
W 2012 r., podczas 40. edycji konkursu, nagrodzono jego projekt pn. Stałe środki dostępu między dwoma poziomami jako systemowe rozwiązania techniczne w zakresie organizacji pracy na wysokości wewnątrz i na zewnątrz hal naprawczych w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru w „Kolejach Mazowieckich – KM sp. z o.o.”

Jacek Bocheński, główny inżynier spółki:

Przy każdym dużym przedsięwzięciu w zakresie poprawy warunków pracy ważne jest stanowisko instytucji oceniających podejmowane w tym zakresie działania. Ta nagroda jest dla mnie potwierdzeniem tego, że moje działania są właściwe i służą poprawie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, a przede wszystkim służą pracownikom spółki Koleje Mazowieckie.
Bez wsparcia ze strony zarządu spółki nie byłoby możliwe ich wdrażanie, dlatego dziękuję za możliwość realizacji moich pomysłów, których efekty już są widoczne i odczuwalne w codziennej pracy
.

Wręczenie nagrody - od prawej: Jacek Bocheński, główny inżynier w Kolejach Mazowieckich (laureat nagrody), Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM, minister Elżbieta Rafalska, prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP
Wręczenie nagrody – od prawej: Jacek Bocheński, główny inżynier w Kolejach Mazowieckich (laureat nagrody), Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM, minister Elżbieta Rafalska, prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP.
fot. KM

Koleje Mazowieckie

12 grudnia 2017 10:01

Komentarze