0

Nowa przychodnia na Bemowie

Nowa przychodnia przy ul. Coopera
Nowa przychodnia – przy ul. Coopera
fot. UM Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy ma nowy obiekt.

Generalny wykonawca przychodni przy ul. Coopera 5 w Warszawie – spółka budowlana ERBUD S.A. – ukończył budowę i przekazał inwestorowi SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy nowoczesny obiekt medyczny. Inwestycja została zrealizowana ze środków m.st. Warszawy. Budowa nowej przychodni przy ul. gen. M.C. Coopera trwała dwa lata.

Dzięki nowej placówce poprawi się dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zdrowia psychicznego, diagnostyki onkologicznej i gastroenterologicznej.

Wiceprezydent Włodzimierz Paszyński zwiedza przychodnię
Wiceprezydent Włodzimierz Paszyński – zwiedza przychodnię
fot. UM Warszawa

Dziś budynek przychodni został otwarty w obecności Włodzimierza Paszyńskiego wiceprezydenta m.st. Warszawy .

Włodzimierz Paszyński, powiedział podczas otwarcia:

Ta nowoczesna przychodnia już jest przygotowana na nowych pacjentów, którzy dopiero się tutaj sprowadzą. Budynek jest też przystosowany do nowych rozwiązań komunikacyjnych, w pobliżu będzie przebiegała trasa II linii metra. Pacjentom życzę zadowolenia z oferowanej tutaj opieki zdrowotnej, a pracownikom żeby im się po prostu dobrze pracowało.

Placówka będzie działać w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy. Docelowo obsłuży do 20 tys. pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej. To dobra wiadomość dla stale rosnącej populacji mieszkańców Bemowa, a szczególnie osiedla Chrzanów.

Przychodnia przy ul. Gen. Meriana C. Coopera 5 będzie leczyć pacjentów w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci, a także w poradni leczenia bólu, poradni gastroenterologicznej wraz z pracownią endoskopii, poradni onkologicznej i chirurgii onkologicznej oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z poradnią leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

Generalnym wykonawcą nowoczesnego i energooszczędnego budynku przychodni zaprojektowanej przez firmę Archibis jest ERBUD S.A. Obiekt składa się z podziemnego parkingu na 55 miejsc oraz z trzech kondygnacji naziemnych. Metraż budynku wynosi ponad 3900 m2, a kubatura przekracza 24000 m3. Koszt projektu finansowanego z budżetu m.st. Warszawy wyniósł 21 400 000 złotych.

Wnętrze przychodni przy ul. Coopera
Wnętrze przychodni – przy ul. Coopera
fot. UM Warszawa

Układ przychodni

Na parterze znajdują się poradnie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, apteka oraz pomieszczenia socjalne i pomocnicze. I piętro to szereg specjalistycznych poradni: onkologiczna oraz chirurgii onkologicznej i gastroenterologiczna; endoskopia, poradnia leczenia bólu z salą fizykoterapii, poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych – oddział dzienny psychogeriatryczny i poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci. Ponadto na II piętrze mieści się sala terapii grupowej oraz pomieszczenia poradni leczenia uzależnień. W budynku znajduje się również podziemny garaż na 55 miejsc postojowych.

Etapy realizacji inwestycji

W 2015 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy uzyskał pozwolenie na budowę nowej przychodni. W kolejnym roku wybrano wykonawcę robót budowlanych i wykonano stan surowy budynku. W 2017 r. przeprowadzono pozostałe roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe oraz zbudowano drogi, parkingi, chodniki, podjazdy dla niepełnosprawnych i tereny zielone. Roboty zakończyły się w sierpniu 2017 r., a we wrześniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie nowej przychodni.

Inwestycja była skoordynowana z budową ulicy gen. M.C. Coopera, realizowaną przez Urząd Dzielnicy Bemowo. Koszt projektu i budowy ulicy Coopera to 1 200 000 zł.

Budynek przychodni przy ul Coopera
Budynek przychodni – przy ul Coopera
fot. UM Warszawa

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

to jeden z największych zespołów lecznictwa otwartego w stolicy. Zapewnia podstawową opiekę zdrowotną i świadczenia specjalistyczne ponad 100 000 pacjentów. Po otwarciu nowej placówki przy ul. Coopera, Zakład będzie zarządzał łącznie 8, w pełni skomputeryzowanymi, przychodniami na terenie dwóch dzielnic. Zakład legitymuje się certyfikatami zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa informacji. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług są liczne nagrody i wyróżnienia oraz prawo do godła Teraz Polska.

15 grudnia 2017 17:44

Komentarze