0

VI Dzień Cichociemnych

Dzień Cichociemnych
fot. UD Ursynów

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza podmioty zainteresowane współorganizacją VI Dnia Cichociemnych.

W szczególności szuka partnerów takich jak grupy rekonstrukcyjne oraz firmy specjalizujące się w organizacji aktywności o tematyce „militarnej”.

Szósta już edycja Dnia Cichociemnych odbędzie 20 maja br. Ze względu na prace związane z budową Południowej Obwodnicy Warszawy, w tym roku wydarzenie odbędzie się pod Kopą Cwila w Parku im. Romana Kozłowskiego.

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy we współpracy z Fundacją  im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej i Fundacją Edukacji dla Bezpieczeństwa  kontynuuje działania mające na celu propagowanie bohaterski dokonań Cichociemnych Spadochroniarzy AK. W roku 100. lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  rozszerzymy tradycyjną już tematykę Dnia Cichociemnych o różnorodne działania i prezentacje odnoszące się  do starań i walki Polaków o odzyskanie i utrzymanie niepodległości ojczyzny.

Ze względu na utrudnienia komunikacyjne wynikające z budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w tunelu pod Ursynowem i istotne zagrożenia związane z organizacją imprezy masowej w bezpośrednim sąsiedztwie dużej inwestycji drogowej  podjęto decyzję o organizacji 6. Dnia Cichociemnych na Ursynowie w niedzielę 20 maja 2018 r.   w nowej, tymczasowej lokalizacji –  pod Kopą Cwila w parku im. Romana Kozłowskiego.

Urzędnicy zapraszają do zgłaszania udziału w imprezie grupy rekonstrukcyjne związane z Cichociemnymi, tematyką II Wojny Światowej lub innymi okresami walk i starań Polaków o odzyskanie lub utrzymanie niepodległości Ojczyzny.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie korespondencji na adres kultura@ursynow.pl, a w temacie: 6 Dzień Cichociemnych.

UD Ursynów

11 kwietnia 2018 18:21

Komentarze