0

Czy E-Sąd jest skuteczny w dochodzeniu niezapłaconych faktur?

Temida (gr. Θέμις Thémis, łac. Themis) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku.
Temida – (gr. Θέμις Thémis, łac. Themis) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku.
fot. MAT. PRASOWY

W dużym skrócie, e-Sąd zajmuje się odzyskiwaniem długów z tytułu umów, przeterminowanych faktur, nieuregulowanych na czas należności.

E-Sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie EPU) to rozwiązanie wprowadzone w polskim sądownictwie 1 stycznia 2010 r. na podstawie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. To nowoczesne narzędzie online pozwalające na podjęcie działań windykacyjnych wobec nierzetelnych klientów.

Maciej Skrzos, reprezentujący platformę Payhelp,
czyli rozwiązania, które pomaga przedsiębiorcom w odzyskaniu pieniędzy z niezapłaconych faktur:

E-Sąd to rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą sprawnie i efektywnie odzyskać należności bez konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego.

Do udokumentowania zaistnienia należności wystarczy faktura, umowa, zlecenie, zamówienie etc.

Maciej Skrzos, ekspert Payhelp:

Poprzez EPU można ściągać należności niezależnie od ich wysokości ani ilości spraw prowadzonych wobec jednego dłużnika. Główny cel e-pozwu to uzyskanie orzeczenia sądowego, które w stosunku do dłużnika stwierdza obowiązek zapłaty długu.

Po upływie 14 dni od doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty, nakaz uprawomocnia się. Jeśli w dalszym ciągu dłużnik nie reaguje na nakaz i nie dokonuje płatności przeterminowanych faktur czy zobowiązań, sprawę można skierować do komornika sądowego.

Jak złożyć pozew

w ramach elektronicznego postępowania upominawczego?

Na stronie e-Sądu należy założyć konto poprzez złożenie wniosku rejestracyjnego, gdzie zostaniemy poproszeni o podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości, miejsca zamieszkania wnioskującego, adresu poczty elektronicznej i adresu do korespondencji, po czym następuje weryfikacja danych (imion i nazwiska oraz numeru PESEL). Pozwany nie musi posiadać konta użytkownika, o ile z sądem komunikuje się drogą tradycyjną.

6 września 2019 17:44