0

Dostałeś Alert RCB i nie wiesz co to?

Alert RCB na Twoim telefonie
Alert RCB – na Twoim telefonie
fot. MPawlik

Przyszedł SMS od tajemniczego RCB. Co to do licha? Nigdzie się nie zapisywałem! Śledzą moją komórkę?!?!

Zacznijmy od tego, że RCB to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów.

Co prawda nie jest to w żaden sposób pocieszające, bo jak można mieć zaufanie do organizacji, która przysyła niezamawianą informację na prywatny telefon komórkowy?
Otóż rząd uważa, że wie lepiej co jest potrzebne właścicielowi telefonu i wdraża pilotaż budowanego systemu zarządzania kryzysowego.

RCB zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Rozpoczęło działalność 2 sierpnia 2008 roku. Działa na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 10) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Więcej o RCB znajdziesz tu: [LINK]

RCB nie zajmuje się gromadzeniem numerów telefonów i wysyłaniem powiadomień SMS. Na mocy ustawy zmusił do tego operatorów sieci komórkowych, którzy po otrzymaniu informacji o zagrożeniu od RCB wysyłają je do swych klientów znajdujących się w zagrożonym obszarze.

Tego nie można wyłączyć ani zaskarżyć. Zmiana operatora tez nic nie da, bo wszyscy operatorzy (jak Polkomtel, T-Mobile, Orange) muszą takie SMSy wysyłać do wszystkich użytkowników swej sieci znajdujących się w obszarze zagrożonym. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty mają być wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

10 sierpnia 2018 17:19