0

Radni głosują za gastronomią

Alkohole w barze
Alkohole w barze
fot. Chris F (pexels)

Warszawscy radni przyjęli dziś uchwałę w sprawie przesunięcia terminu płatności III raty za korzystanie w 2021 r.  z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  w lokalach gastronomicznych.

Termin został przesunięty z 30 września na 31 grudnia 2021 r.

Jest to wsparcie przedsiębiorców branży gastronomicznej, prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy.

Wiosną tego roku Rada m.st. Warszawy zwolniła warszawską branżę gastronomiczną z opłaty II raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń, a tym, którzy wnieśli do 31 stycznia 2021 r. opłatę jednorazową, przyznano zwrot w wysokości 1/3 wniesionej opłaty. Działania te objęły 2267 przedsiębiorców, a łączna suma zwrotu to ponad 2,5 mln złotych (dokładnie 2 506 250, 59 zł).

Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego

Branża gastronomiczna przeżyła bardzo trudny czas, dlatego wykorzystujemy wszystkie możliwe sposoby, by pomóc tym przedsiębiorcom. Wprowadziliśmy już pakiet zawierający różnorodne formy wsparcia gospodarczego, między innymi  obniżki czynszu z tytułu najmu w miejskich  lokalach użytkowych, obniżki opłat za dzierżawę nieruchomości, bonifikatę za korzystanie z ogródków gastronomicznych czy odroczenia i ulgi w opłatach lokalnych i podatkowych. Uruchomiliśmy też doradcze programy wsparcia dla małych i średnich firm w czasie pandemii. Nieustannie działa nasz punkt informacyjny w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej obowiązywał w zeszłym roku prawie pięć miesięcy.

Na uchwały Rady Warszawy zezwala wprowadzona w styczniu nowelizacja ustawy O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Opłaty za sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy składają pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do końca stycznia. Opłatę mogą wnosić jednorazowo za cały rok lub w trzech równych ratach. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione są od zawartości procentowej i wartości obrotu w skali całego roku.

Stawki

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł;
    jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł opłata wnoszona jest w wysokości 1,4% od ogólnej wartości sprzedaży.
  • od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
    obowiązują takie same stawki jak wyżej za zezwolenie na sprzedaż alkoholu .
  • powyżej 18% zawartości alkoholu stawka wynosi 2100 zł,
    a jeżeli wartość sprzedaż w roku poprzednim przekracza 77 000 zł, opłata wnoszona jest w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.
9 września 2021 22:03
[fbcomments]