0

Europejskie porozumienie na rzecz BRD

European Road Safety Charter - Nasze porozumienie ratuje życia
fot. ITS

W siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Spotkanie sygnatariuszy Karty odbyło się 11 czerwca 2019 r.

Sygnatariusze Europejskiej Karty BRD
Sygnatariusze – Europejskiej Karty BRD
fot. ITS

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli m.in.:

 • Matthew Baldwin
  Europejski Koordynator ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zastępca Dyrektora Generalnego DG MOVE Komisji Europejskiej,
 • Konrad Romik
  Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Antonio Avenoso
  Dyrektor Wykonawczy European Transport Safety Council
 • Vincent Leroy
  z European Road Safety Charter Team.

Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu:

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest największą na świecie platformą współpracy instytucji unijnych z partnerami z krajów członkowskich.

Karta została uruchomiona przez Komisję Europejską w styczniu 2004 roku i zaadresowana do władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw przemysłowych i transportowych, instytucji naukowych i edukacyjnych, stowarzyszeń, towarzystw ubezpieczeniowych, organizacji reprezentujących użytkowników dróg i itp., którym bliska jest idea konsekwentnego ograniczania zagrożeń występujących w ruchu drogowym.

Do chwili obecnej Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisało ponad 4000 różnych podmiotów, a w gronie sygnatariuszy znalazły się m.in. największe koncerny motoryzacyjne i petrochemiczne, międzynarodowe komisje ds. transportu i wyścigów motorowych, instytucje naukowe oraz media.

Obok podmiotów o zasięgu międzynarodowym Kartę podpisały także szkoły i przedszkola z miast i miejscowości z różnych krajów członkowskich oraz organizacje pozarządowe działające na poziomie lokalnym.

Matthew Baldwin, Europejski Koordynator ds. BRD:

Podpisując Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jej sygnatariusze deklarują, że będą wspierać Komisję Europejską w realizacji celów przyjętych w kolejnych unijnych programach bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację własnych programów prewencyjnych.

W Polsce po raz pierwszy uroczyste podpisanie Europejskiej Karty BRD odbyło się w kwietniu 2004 roku, tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu Kartę podpisały 138 organizacje z naszego kraju, w tym Instytut Transportu Samochodowego w 2009 roku.

Ilona Buttler z Instytutu Transportu Samochodowego:

Możliwości działania organizacji pozarządowych, ich kreatywność i bezpośredni kontakt z ludźmi, to w Polsce niewykorzystany potencjał. W ostatnich latach, mimo podejmowanych wysiłków, zagrożenie na polskich drogach spadało za wolno. Być może jest to także efekt braku umiejętności budowy szerokiej koalicji wokół narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pominięcia w tych planach organizacji pozarządowych. Mam nadzieję, że spotkanie w Instytucie będzie potężnym impulsem do zmiany tego podejścia.

A zmiana potrzebna jest od zaraz. Pomimo, że liczba wypadków drogowych maleje, to straty z ich tytułu rosną i tylko w 2018 roku wyniosły ok. 3 proc. PKB, co z praktyce oznacza dziesiątki miliardów złotych.

Te straty zmniejszają organizacje pozarządowe, które odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu wpływu wypadków drogowych na całym świecie (wg Światowej Organizacji Zdrowia średnio co 24 sekundy dochodzi do śmiertelnego zdarzenia drogowego. Tylko w Europie ginie na drogach średnio 9,3 na 100 tys. mieszkańców).

Prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego:

Wraz z władzami rządowymi uczestniczą w tworzeniu wielu projektów i programów, które są dostosowane do rzeczywistych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Z racji tego, że są bliższe społeczeństwu, reagują szybciej na jego oczekiwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, niż administracja lokalna, regionalna lub krajowa, które niejednokrotnie są związane ograniczeniami administracyjnymi. Działając w skali globalnej mogą realizować działania lokalnie.

Instytut Transportu Samochodowego

11 czerwca 2019 21:34