Seniorzy to niedoceniona potęga

Seniorów (czyli osób w wieku lat 60+) jest aż jedna trzecia wszystkich warszawskich wyborców.