0

Badania rynku podstawą biznesu

Analiza danych - wykresy pomagają szybko analizować przetwarzane dane rynkowe.
Analiza danych – wykresy pomagają szybko analizować przetwarzane dane rynkowe.
fot. Infobrokering

Badania rynku są podstawą rozwoju każdego dobrze działającego  przedsiębiorstwa.

Badanie rynku to proces, który określa rentowność nowej usługi lub produktu. Jak?
Poprzez badania prowadzone bezpośrednio z potencjalnymi klientami.

Badania rynku pozwalają firmie odkryć rynek docelowy, pozyskać bazy danych i uzyskać opinie i inne informacje zwrotne od konsumentów na temat ich zainteresowania produktem lub usługą.

Co to jest badanie rynku?

To zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach  na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań  rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak  popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji,  funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań  marketingowych.

Tego typu badania mogą być przeprowadzane wewnętrznie.
Przez samą firmę lub przez firmę zewnętrzną specjalizującą się w badaniach rynku.

Można to zrobić za pomocą ankiet, testów produktów i grup fokusowych.
Osoby badane zazwyczaj otrzymują wynagrodzenie za pomocą próbek produktów lub niewielkie wynagrodzenie za poświęcony czas. Badania rynku są kluczowym elementem badań i rozwoju nowego produktu lub usługi.

Przyczynią się też do pozyskania nowej bazy firm dla uzyskania firm do współpracy lub potencjalnych klientów.

Po co badanie rynku?

  • Firmy wykorzystują badania do testowania rentowności nowego produktu lub usługi, komunikując się bezpośrednio z potencjalnym klientem.
  • Dzięki nim firmy mogą określić swój rynek docelowy i uzyskać opinie i informacje zwrotne od konsumentów w czasie rzeczywistym.
  • Prowadzone wewnętrznie, przez personel firmy, rozwija pracowników, poszerza horyzont widzenia swojego rynku, podwyższa kwalifikacje.
  • Prowadzone  przez firmę zewnętrzną specjalizującą się w badaniach rynku pozwala na zaoszczędzenie czasu, który  pracownicy Prowadzone poświęcić na pracę przy prowadzeniu badań i analiz.
  • Pozwala lepiej zdefiniować tak zwane grupy fokusowe.

Firma musi wykonać różne zadania, aby ukończyć proces badania rynku.
Musi zebrać informacje na podstawie badanego sektora rynku.
Dodatkowo powinno się przeanalizować i zinterpretować otrzymane dane.
Dzięki nim określisz obecność jakichkolwiek wzorców lub odpowiednich punktów danych, które można wykorzystać w procesie podejmowania decyzji.

Czy badanie rynku działa?

Istnieje wystarczająco dużo przykładów niepowodzeń produktów i biznesów tylko dlatego, że od samego początku nie przeprowadzono wystarczających badań rynkowych. Planowanie wprowadzenia nowego produktu lub eksportu na nowy rynek bez odpowiednich badań to przepis na katastrofę. Musisz naprawdę zrozumieć swoich klientów i konkurencję, zanim wykonasz taki krok.

W czym badanie pomaga firmie?

Badania takie pomagają zrozumieć czego oczekują klienci.
Ponieważ coraz więcej firm eksportuje swoje produkty i usługi do wielu różnych lokalizacji, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z różnic kulturowych i językowych na globalnych rynkach. Chociaż badania w jednej lokalizacji geograficznej przyniosą pewne wyniki, nie można tych wyników użyć w innej lokalizacji.

Przykładem jest słynna sprawa KFC.
Slogan firmy „Finger Lickin 'Good” przetłumaczony na język chiński jako „Eat Your Fingers Off” jest tego doskonałym przykładem.

Właściwie stosowane badania rynku są potężnym narzędziem. Badania rynku pomagają zminimalizować ryzyko związane z podejmowaniem kluczowych decyzji biznesowych.

Jak badania mogą pomóc
Twojej strategii marketingowej?

Badania rynkowe mogą znacząco Ci pomóc, ponieważ pomagają zapewnić firmie kluczowe informacje i spostrzeżenia. Takie badanie może zapewnić głębsze zrozumienie klienta i konkurencji.

Badania pomogą zrozumieć:

  • kto kupuje Twój produkt lub usługę,
  • kto nie kupuje Twojego produktu lub usługi,
  • co ich motywuje do kupna produktu lub usługi,
  • czy klient jest lojalny wobec Twojej marki — ostatecznie prowadząc do zwiększenia sprzedaży w czasie.

Badania rynkowe pomagają firmie
rozwijać się.

Zrozumienie szerszego otoczenia rynkowego może pomóc zidentyfikować nowe możliwości dla Twojej firmy. Ponieważ rynek zmienia się, ważne jest by kontynuować badania i rozumieć sposoby ulepszania swojej oferty na podstawie zmieniających się preferencji konsumentów lub dynamiki rynku.

Artykuł opracowany we współpracy z infobrokering.com.pl

25 lutego 2021 12:52