0

Mazowsze nie boi się PPP

Szkoła w Piastowie wizualizacja architekt Radek Guzowski
Szkoła w Piastowie – wizualizacja
fot. architekt Radek Guzowski

Nie w Warszawie nie w Krakowie lecz w mazowieckim Piastowie Warbud rozbuduje szkołę w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Warbud pozyskał dla swojej spółki zależnej finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę i remont Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Szkoła długo czekała na inwestycję – jej budynki mają prawie 80 lat. Umowę z Miastem Piastów spółka podpisała w kwietniu br.

Spółka celowa Warbudu i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę kredytową na wsparcie inwestycji w formule PPP. Dzięki współpracy z polskim bankiem rozwoju, licem w Piastowie zostanie wyremontowane i rozbudowane, by móc pomieścić jeszcze większą liczbę uczniów.

Patryk Darowski, dyrektor departamentu analiz i wsparcia sektorowego BGK:

Dzięki naszemu wsparciu realizowanych jest wiele potrzebnych lokalnym społecznościom inwestycji, w tym również związanych z edukacją przyszłych pokoleń. Tym razem finansowanie BGK pomoże stworzyć młodzieży lepsze warunki do zdobywania wiedzy. Wykonawca inwestycji – firma Warbud – to solidny partner, z którym pracujemy od kilku lat finansując projekty PPP. Dzięki pierwszej umowie Sąd Okręgowy z Nowym Sączu od przeszło 1,5 roku prowadzi swoją działalność w nowoczesnej siedzibie.

Planowana inwestycja to obecnie największy samorządowy projekt PPP dotyczący budownictwa kubaturowego. Warbud w ciągu roku zbuduje trzykondygnacyjny gmach dydaktyczny z biblioteką i salą gimnastyczną o łącznej powierzchni ok. 4,5 tys. m2 oraz boisko. W drugim roku gruntownie wyremontuje istniejący budynek liceum o powierzchni prawie 2 tys. m2. Nowy budynek zostanie połączony z istniejącą częścią łącznikiem, którego dach będzie pełnił funkcję tarasu i jednocześnie przestrzeni odpoczynku dla uczniów.

Warbud przez 20 lat po zakończeniu inwestycji zapewni utrzymanie techniczne wszystkich obiektów poprzez specjalnie do tego wyznaczoną spółkę Vinci Facilities Polska. Umowa w Piastowie to trzeci projekt PPP realizowany przez wykonawcę.

Mirosław Józefczuk, członek Zarządu Warbud

Po raz kolejny dajemy dowód naszej determinacji w rozwoju formuły PPP w Polsce. Współpraca przy rozbudowie piastowskiej szkoły może uchodzić za wzór do naśladowania dla samorządów, które zechcą skorzystać z dobrodziejstw partnerstwa publiczno-prywatnego na własnym gruncie.

Zamknięcie finansowania odbyło się w ekspresowym tempie 3,5 miesiąca od podpisania umowy PPP z Piastowem. Było to możliwe m.in. dzięki równoczesnemu zaangażowaniu wszystkich stron przedsięwzięcia:

  1. Miasta Piastów (podmiotu publicznego),
  2. Warbud (partnera prywatnego),
  3. Banku Gospodarstwa Krajowego (bank finansujący)
  4. i doradców (DCMS, Dentons, mec. Rafał Cieślak).

Olbrzymie znaczenie ma również fakt, że Piastów wymagał przedłożenia promesy kredytowej wraz z ofertą partnera prywatnego.

Przemysław Szulfer z firmy Warbud:

Promesa kredytowa składana wraz z ofertą PPP to bardzo dobra praktyka i powinna być naśladowana przez inne samorządy. Dzięki temu mieliśmy już uzgodnione zasadnicze warunki finansowania a model finansowy był precyzyjnie skalkulowany. Taki komfort pozwolił Warbudowi niezwłocznie rozpocząć i już mocno zaawansować roboty budowlane – chociaż na własny koszt.

Uczestnictwo Banku Gospodarstwa Krajowego, państwowego banku rozwoju, w PPP wynika z roli, jaką pełni w polskiej gospodarce.

Anna Łopaciuk, menedżer w departamencie analiz i wsparcia sektorowego BGK:

Jesteśmy inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Z europejskich doświadczeń wynika, że PPP może przynieść średnio 13-17 proc. oszczędności w całym cyklu życia projektu w stosunku do tradycyjnych modeli realizacji inwestycji, dlatego cieszy nas coraz większe zainteresowanie realizacją inwestycji w formule PPP. Aktywnie wspieramy ich realizację poprzez dostarczenie finansowania oraz wsparcie zainteresowanych inwestorów prywatnych i podmiotów publicznych swoją wiedzą i doświadczeniem.

Doradcą prawnym Warbud w tym projekcie jest kancelaria CMS.

Jest to kolejny projekt PPP w sektorze oświatowym realizowany przez Warbud. Przypomnijmy, że w ub. roku konsorcjum Warbud – Siemens – Siemens Finance zakończyło z sukcesem rozbudowę 5 szkół w podwarszawskiej gminie Wiązowna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Z kolei rok wcześniej Warbud oddał do użytkowania pierwszy rządowy obiekt w formule PPP – Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.

Bank Gospodarstwa Krajowego

13 sierpnia 2019 22:02